On-line seminář

Stavební právo dnes a zítra: Územní plánování

Co znamená pro územní plánování nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.?

Mgr. Martina Pavelková

Seznamte se s právní úpravou územního plánování, a to ve stávajícím i novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb. Právě na komparaci obou předpisů budou prezentovány nejdůležitější změny, které má nový stavební zákon s účinností převážně od 1. července 2023 v oblasti územního plánování přinést. Diskutovat budete všechny nástroje územního plánování, přičemž zvláštní pozornost bude věnována zejména územně plánovací dokumentaci a procesu jejího pořízení.

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i nové právní úpravě územního plánování podle zákona č. 283/2021 Sb.
  • Nástroje územního plánování (jednotlivé druhy a základní obsahový rámec) ve stávajícím stavebním zákoně
  • Nástroje územního plánování (jednotlivé druhy a základní obsahový rámec) v novém stavebním zákoně
  • Proces pořízení územně plánovací dokumentace ve stávajícím stavebním zákoně
  • Proces pořízení územně plánovací dokumentace v novém stavebním zákoně
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.10.2021

12:00 - 14:00

On-line

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.