On-line seminář

Stavební právo hmotné

Mgr. Martina Pavelková

Cílem on-line semináře je seznámit posluchače se stavebním právem hmotným tak, jak jej upravuje stávající stavební zákon, a s nejdůležitějšími změnami, které by měl v této oblasti přinést nový stavební zákon.

V úvodu on-line semináře budou posluchači seznámeni se základními pojmy stavebního práva. Následně bude pozornost věnována konkrétním podoblastem stavebního práva hmotného, a to vždy v kontextu stávající i nové právní úpravy. U tématu „požadavky na výstavbu“ bude představena také úprava prováděcích předpisů, včetně tezí prováděcích předpisů navrhovaných v souvislosti s novým stavebním zákonem.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecně ke stávající i navrhované úpravě stavebního práva hmotného
  • Základní pojmy
  • Požadavky na výstavbu
  • Vybrané činnosti ve výstavbě
  • Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb
  • Závěrečné shrnutí, dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Nyní pracuje již 4 roky na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.5.2021

10:00 - 13:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.