Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Stavební právo - stavební zákon, nový občanský zákoník a katastr nemovitostí - stavební činnost v podmínkách roku 2017

Seminář určen pro:

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory

Cíl semináře:

seznámit posluchače s právem v oblasti stavebnictví, v podmínkách roku 2017. Důraz je kladen na nedávno novelizovaný stavební zákon a nový občanský zákoník, který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2014. Obsahem jsou i další normy, kterých se týkají změny uvedených zákonů. 

Obsah semináře:

 • Zásadní změny vyvolané NOZ a připravovanými novelami stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách daňovými a účetními předpisy.
  • ve stavebním zákonu - např. co je nemovitost
  • ve katastrálním zákonu - např. služebnosti, právo stavby
  • zrušení obchodního zákoníku - úprava smluv
  • zrušení zákona o bytech - např. co je jednotka
 • Hlavní zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě 2014/2015 - stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a úprava smluv dle NOZ
 • Činnosti ve stavebnictví - povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, ATD, TDI, BOZP, stavbyvedoucí a smlouvy dle NOZ
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra
 • Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování staveb. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady, stavební deník, vícepráce - méněpráce, protokol o předání a převzetí, další dokumentace
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení) rok 2013/2014, odpovědnosti dle NOZ
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se smluvní část), uznatelné a neuznatelné náklady, započitatelné vícepráce.
 • Věcná břemena, vstupy na pozemek, veřejně prospěšná technická a dopravní infrastruktura. Podmínky vymezené NOZ a změny ve věcných břemenech.
 • Otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách po novele roku 2012, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení a připravovaná novela ZVZ
 • Katastr nemovitostí, vlastnická práva ve vztahu ke stavebnímu zákonu, jiná práva - co se změní od 1.1. 2014 . vztah k novému občanskému zákoníku
 • Smlouva o dílo na stavbu, projekt. Ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost, obchodní zákoník, občanský zákoník 2013, 2014, NOZ - změny
 • Druhy průzkumů, zkoušek, určení jakosti a standardů, povinnost provádění zkoušek a měření
 • Normy - normové hodnoty. Záruky pro ukončení účinnosti Obchodního zákoníku
 • Stavební deník a zápisy do deníku, sledování deníku ostatní nezbytné doklady
 • Vady na díle - řešení mimo stavební deník, mezi smluvními partnery, NOZ
 • Řešení zákazu zamítnutí , zrušení žádosti stavebníka se stavebním úřadem a dotčenými orgány po novele stavebního zákona připravované pro r. 2015
 • Zásadní vady při zadání stavebního záměru, zpracovaní žádostí, dokumentace staveb, jednání s účastníky řízení, řešení dle NOZ

Každý účastník obdrží sborník připravený pro tento seminář. 

Časový  harmonogram  semináře

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

 

Lektor

Zkušený odborný lektor v oblasti investiční výstavby, vzdělávací a poradenská činnost ve stavebnictví, projektová činnost a inženýrské výkony, technický poradce, rozsáhlá publikační činnost. 

   

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
21.2.20179:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Michaela D.

Seminář byl velmi poučný a zajímavý. Velice oceňuji zmíněné příklady z praxe a zkušenosti.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení