On-line seminář

Strategický management

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je vysvětlit podstatu, význam a tvorbu podnikové strategie i cíle a hlavní úkoly strategického managementu. Zaměřuje se na metody její tvorby, způsoby, jak ji v organizaci zavést a prosadit i na to, jak hodnotit její úspěšnost.

On-line seminář je určen pro:

Seminář je určen stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit se obsahem, významem a tvorbou strategie jako „královskou“ manažerskou disciplínou i východiskem řízení úspěšných organizací.

Obsah on-line semináře:

  • Co je podniková strategie a jaký je její význam
  • Konkurenční výhody podniku a jejich zdroje
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií
  • Hlavní typy podnikových strategií
  • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
  • Zavedení a prosazení strategie v podniku
  • Hodnocení strategií
  • Nejčastější chyby při tvorbě podnikových strategií a jejich překonání

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.4.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.