Seminář

Strategický management

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Tvorba a prosazení správné podnikové strategie je "královskou" oblastí managementu. Je východiskem řízení všech úspěšných organizací. Cílem semináře je ukázat, co tvoří podnikovou strategií a jaký je její význam, vysvětlit hlavní úkoly strategického managementu, objasnit tvorbu strategie a její metody i ilustrovat způsoby, jak strategii v organizaci zavést a prosadit. Výklad se opírá o příklady úspěšných i neúspěšných podnikových strategií včetně jejich prosazování.

Seminář je určen pro:

Seminář je určen manažerům, stávajícím i budoucím manažerům, kteří se chtějí seznámit s obsahem a významem podnikové strategie včetně metod  její analýzy, tvorby a následného hodnocení.

Co Vám seminář přinese:

Tvorba a prosazení správné podnikové strategie je „královskou“ oblastí managementu. Je východiskem řízení všech úspěšných organizací.

Cílem semináře je ukázat, co tvoří podnikovou strategií a jaký je její význam, vysvětlit hlavní úkoly strategického managementu, objasnit tvorbu strategie a její metody i ilustrovat způsoby, jak strategii v organizaci zavést a prosadit. Výklad se opírá o příklady úspěšných i neúspěšných podnikových strategií včetně jejich prosazování.

Obsah semináře:

  • Význam a složky podnikové strategie
  • Co podniková strategie je a není: strategie vs. vize a mise firmy
  • Východiska strategie: konkurenční výhody podniku a jejich zdroje
  • Hlavní typy podnikových strategií
  • Jakou strategii zvolit: analýza potenciálních strategií a její metody
  • Příklady úspěšných a neúspěšných podnikových strategií
  • Zavedení a prosazení strategie v podniku
  • Hodnocení strategií
  • Jak překonat nejčastější chyby při tvorbě podnikových strategií

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00– oběd

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – coffee break

14.45 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.11.2018

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.