On-line seminář

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Obsah semináře:

  • Stres na pracovišti i mimo ně – jeho hlavní příčiny a důsledky
  • Stres jako výsledek vlastního jednání, uvažování či způsobu komunikace
  • Nejčastější zbytečné příčiny stresu
  • Jak stresu předcházet: mentální zvyklosti a techniky, které stresu brání
  • Několik praktických doporučení, jak svůj stres v práci i mimo ni omezit

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.4.2020

13:00 - 14:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.