Seminář

Stres management

10 zásad, jak předcházet stresu v práci i osobním životě

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, vycházející z úspěšné knížky Jana Urbana (Přestaňte se v práci stresovat, Grada, 2016), se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu a to, jak jim vhodnými mentálními technikami předejít. Cílem semináře je ukázat, které pracovní a mentální zvyklosti ke stresu přispívají, které mu brání a jak je možné stresu předejít nebo se ho zbavit.

Seminář je určen:

Seminář je určen všem, kteří jsou občas či trvaleji vystaveni pracovnímu stresu a uvažují o tom, jak jej zmírnit. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky zaměstnanců, a manažerům, kteří mohou stres na pracovišti omezit.

Cíl semináře:

Seminář ukazuje, že častým důvodem pracovního i mimopracovního stresu je to,  jak v určitých situacích reagujeme nebo jakým způsobem o nich uvažujeme. Podaří-li se nám tyto zvyklosti, které máme pod kontrolou změnit, můžeme se velké části stresu zbavit.

Seminář, vycházející z úspěšné knížky Jana Urbana (Přestaňte se v práci stresovat, Grada, 2016), se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu a to, jak jim vhodnými mentálními technikami předejít. Cílem semináře je ukázat, které pracovní a mentální zvyklosti ke stresu přispívají, které mu brání a jak je možné stresu předejít nebo se ho zbavit.

Obsah semináře:

  • Stres na pracovišti i mimo ně – jeho příčiny a důsledky
  • Stres jako výsledek vlastního jednání, uvažování a způsobu komunikace
  • Nejčastější zbytečné příčiny stresu
  • Jak stresu předcházet: mentální zvyklosti a techniky, které předchází a brání stresu
  • 10 praktických doporučení, jak omezit svůj stres (a neobětovat mu své zdraví)

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.4.2019

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.