On-line videozáznam

Stručný přehled novinek v ADR v roce 2015

záznam z 1.7.2015

délka videa 01:47:29

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Seminář je určen pro:

odesílatele (subjekty předávající nebezpečné věci k přepravě), technické zaměstnance, pracovníky skladů, zprostředkovatelské agentury, logistiky, dopravce, řidiče, podnikové ekology, příjemce (subjekty zajišťující vykládku nebezpečných věcí) a všechny, kdo odesílají nebo přijímají nebezpečné věci

Cíl semináře:

ve stručném přehledu seznámit posluchače s nejdůležitějšími změnami, které přináší aktualizace Dohody ADR v roce 2015, jejíž plná platnost začne 1. 7. 2015.

Obsah semináře:

  • Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí, vztah mezi Dohodou ADR a ostatní legislativou.
  • Platnost Dohody ADR (interval novelizace, území platnost), novinky v ADR 2015
  • Zatřídění nebezpečných věcí dle Dohody ADR.
  • Požadavky na zabalení a označení kusů (veškeré požadavky na označení a způsob zabalení nebezpečných věcí).
  • Požadavky na zpracování přepravního dokladu
  • Požadavky na dopravu (orientační výčet požadavků na kontroly při odesílání nebezpečných věcí a požadavky, které musí být splněny při dopravě nebezpečných věcí).
  • Vynětí z platnosti Dohody ADR (přeprava dle 1.1.3.6 ADR - tzv. podlimitní přeprava; balení jako omezená množství).
  • Bezpečnostní předpisy (1.10 ADR).

  Lektor

  Ing. Pavel Konečný

  Od roku 2006 se zabývá poradenstvím a školením v oblasti přeprav nebezpečných věcí po silnici (dle Dohody ADR) jako lektor školení řidičů ADR a bezpečnostní poradce ADR (DGSA-ADR). Od roku 2011 se zabývá též poradenstvím v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici (dle Řádu RID).

  Více informací a další semináře lektora

  Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

  Proč zvolit tuto formu studia?

  • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
  • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
  • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
  • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

  Jak videoseminář probíhá?

  Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

  Co k videosemináři potřebujete?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)