On-line seminář

Suchá novela vodního zákona v průmyslu

Mgr. Kateřina Holendová

Obsahem semináře budou informace o jednotlivých ustanoveních tzv. suché novely vodního zákona se zaměřením na potřeby „podnikového ekologa“.

Na on-line semináři se seznámíme s přijatými principy vodního zákona na ochranu před suchem, dále např. s novými povinnostmi při nakládání s vodami a novými ustanoveními, které umožňují změny již povolených nakládání s vodami. Součástí výkladu budou i další nedávno proběhlé novely vodního zákona. Závěrem budou zodpovězeny případné dotazy účastníků semináře.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

6.10.2020

10:00 - 11:30

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.