On-line seminář

Svěřenský fond v daních a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je připomenutí možností, které z pohledu daní přináší vnos majetku do svěřenského fondu. Rozebrány budou nejenom daňové, ale i účetní souvislosti.

Výběr z obsahu:

  • vymezení svěřenského fondu z pohledu občanského práva, jeho postavení coby účetní jednotky z pohledu účetnictví a jako daňového subjektu z pohledu daní (zejména z příjmů),
  • vklad majetku (pohled vkladatele, pohled svěřenského fondu jako příjemce), možnosti jeho daňového odpisování,
  • plnění ze svěřenského fondu a související daňový režim pro příjemce,
  • související výklad GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.6.2023

14:00 - 15:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.