Seminář

SVHC látky v předmětech

Komunikační povinnosti spojené s dodávkami předmětů obsahujících SVHC látky na trh

Ing. Lenka Lišková, Ing. Oldřich Petira, CSc.

SVHC látkami se obvykle rozumí látky splňující kritéria látek vzbuzujících mimořádné obavy, zapsané do seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV k nařízení REACH (SVHC látky ze seznamu). Program semináře je určen především výrobcům předmětů a jejich dodavatelům, kteří by měli plnit podle nařízení REACH řadu evidenčních a komunikačních povinností vůči agentuře ECHA a vůči podnikajícím odběratelům a nepodnikající veřejnosti.

Nově bude od roku 2021 výrobcům předmětů (věcí) uložena povinnost oznamovat informace o předmětech obsahujících SVHC látky ze seznamu do zvláštní databáze, kterou na počátku roku 2020 zpřístupní agentura ECHA potenciálním uživatelům.

Obsah semináře

 • Co jsou SVHC látky ze seznamu a zvláštní povinnosti jejich dodavatelů
  • nebezpečné vlastnosti látek, které mohou vzbuzovat mimořádné obavy
  • seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy pro případné zahrnutí do přílohy XIV
  • zvláštní povinnosti výrobců a dodavatelů látek zařazených do seznamu a směsí obsahujících tyto látky.
 • Zvláštní povinnosti výrobců předmětů obsahujících SVHC látky ze seznamu, stanovené nařízením REACH
  • co se rozumí předmětem a jak postupovat v hraničních situacích při určování, zda jde o látku, směs, předmět nebo látku/směs ve zvláštním obalu
  • jak stanovit obsah SVHC látek ze seznamu v předmětech
  • povinnost oznámit agentuře ECHA použití SVHC látek v předmětech
  • povinnost sdělovat informace o SVHC látkách v předmětech v dodavatelském řetězci
  • povinnost sdělovat informace o SVHC látkách v předmětech spotřebitelům.
 • Připravovaná povinnost výrobců předmětů a složených nebo komplexních objektů oznamovat tyto výrobky, pokud obsahují SVHC látky ze seznamu, do databáze SCIP zřízené agenturou ECHA podle čl. 9(2) směrnice 2008/98/ES o odpadech.

Lektor

Ing. Lenka Lišková

absolventka VŠCHT Praha obor Organická technologie. Od roku 1998 pracuje ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s., Rybitví, nyní na pozici vedoucí referátu Expertní práce. Bohaté zkušenosti především v oblasti nařízení REACH - registrace, hodnocení látek a poradenská činnost. Člen Výboru pro management chemických látek při SCHP ČR.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.4.2020

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.