Seminář

SVJ v roce 2016 - aktuální výkladové problémy

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Lektor semináře seznámí posluchače s povinnostmi, které vyplývají pro SVJ z občanského zákoníku, vysvětlí, jak podle této normy založit SVJ, a představí typy SVJ.

Seminář je určen pro:

statutární a jiné orgány SVJ, podnikatelské subjekty zajišťující správu domů s byty ve vlastnictví, pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu bytového fondu, pracovníky správcovských společností, pracovníky realitních kanceláří

Cíl semináře:

nový občanský zákoník změnil i úpravu vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Obdobně jako dosavadní zákon č. 72/1994 Sb., preferuje, a za určených podmínek i ukládá, povinnou existenci právnické osoby (SVJ), která vykonává správu společných částí domu a v níž je povinné členství vlastníků jednotek.

Obsah semináře:

  • SVJ jakožto osoba odpovědná za správu domu. Znaky kondominia.
  • SVJ jakožto právnická osoba zvláštního druhu. Charakteristické znaky a důsledky z nich plynoucí.
  • Typy SVJ dle jejich vzniku.
  • Nové povinnosti pro stará SVJ (SVJ vzniklá dle předchozí právní úpravy).
  • Přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku - rozsah a forma, postup.
  • Založení a vznik SVJ dle nového občanského zákoníku.
  • SVJ a vlastníci jednotek - vzájemná práva a povinnosti (platební povinnosti, informační povinnosti, pravidla užívání společných částí apod.).
  • Vnitřní poměry SVJ - orgány a rozhodování.
  • Dotazy, diskuse.

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.5.2016

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.