Seminář

Systém řádů a směrnic škol a školských zařízení

PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

Cílem semináře je seznámit management škol a školských zařízení se základními právními požadavky na obsah, formu, proces tvorby a aplikace systému řádů a směrnic škol a školských zařízení.

Seminář je určen pro

vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Co Vám seminář přinese

cílem semináře je seznámit management škol a školských zařízení se základními právními požadavky na obsah, formu, proces tvorby a aplikace systému vnitřních předpisů (řádů, směrnic nebo jiných interních předpisů), a to včetně souvislostí s GDPR.

Obsah semináře

  • Vnitřní předpisy školy a školského zařízení (řády, směrnice atd.) ve vztahu k právním předpisům. Povinné a fakultativní vnitřní předpisy. Pravomoc ředitele vydávat vnitřní předpisy.
  • Proces vytváření, vydávání a zrušování vnitřních předpisů, soulad obsahu vnitřních předpisů s právními předpisy; platnost a účinnost vnitřního předpisu, technická stránka zpracování.
  • Systém vnitřních předpisů zejména v oblasti vzdělávání a provozu školy (např. školní řád, provozní řád), pracovněprávní oblasti (např. vnitřní mzdový a platový předpis), hospodaření (např. vnitřní kontrolní systém).
  • Vnitřní předpis školy a školského zařízení upravující systém získávání, zpracování a ochrany osobních údajů dle GDPR a jeho souvislost s dalšími vnitřními předpisy školy a školského zařízení.
  • Kritická místa vnitřních předpisů, dotazy, diskuse.

Časový harmonogram semináře

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

je absolventkou Filozofické fakulty Sankt - Petěrburské státní univerzity, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti pedagoga, vedoucího pracovníka školy a pracovníka školského úřadu v současně době zúročuje jako lektor a poskytovatel poradenských služeb pro školy. Je autorkou odborných článků a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.4.2018

9:00 - 14:00

Olomouc

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 090,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Řády a směrnice škol, školení, řády, směrnice, kurz, školy, školské zařízení, ředitel školy, vedení školy, management školy, právní požadavky, právní předpisy, pravomoc ředitele školy, školní řád, vnitřní řád školského zařízení, provozní řád, platový předpis, seminář, kolektivní smlouva, směrnice pro poskytování OOPP, lyžařský kurz, turistický kurz, škola v přírodě, seminář Praha, ochrana osobních údajů, vytváření interních směrnic, atd.