Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků

Seminář je určen pro

zaměstnavatele provozující manipulační vozíky, vedoucí zaměstnance odpovědné za manipulační vozíky a jejich provoz, personalisty zajišťující výchovu a školení zaměstnanců, pracovníky logistických útvarů organizujících pracovní využití manipulačních vozíků, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, odbornou veřejnost zajímající se o manipulační vozíky.

Cíl semináře

při řízení a ovládání motorových vozíků, a obsluze vozíků ručních, dochází ke zvýšené úrazovosti. Celková úrazovost, vázaná na motorové vozíky, je srovnatelná s obdobnou úrazovostí u vozíků ručních. Základní příčinu této úrazovosti tvoří porušování bezpečnostních předpisů, ale i jejich neznalost a nesprávná aplikace, a to jak ze strany řidičů a obsluh uvedených vozíků, tak i ze strany vedoucích a zodpovědných zaměstnanců. Je to způsobováno také tím, že při školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků stále přetrvávají závažné nedostatky, které mohou mít až trestněprávní důsledky. V rámci semináře bude prezentován stávající systém školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků a současně budou zodpovězeny přednesené dotazy   

Obsah semináře

 • Školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků v dřívějším období,
 • Současné požadavky, a možné způsoby, prováděného školení řidičů a obsluh manipulačních vozíků,
 • Specifika vyplývající z provozu manipulačních vozíků na pozemních komunikacích,
 • Výměna zkušeností a zodpovězení dotazů.

 

Časový harmonogram semináře

  8.30 -  9.00 – prezence účastníků
  9.00 - 10.30 – seminář (1. část)
10.30 - 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 - 12.00 – seminář (2. část) + diskuze
12.00 - 13.00 – oběd
13.00 - 14.30 – seminář (3. část) 
14.30 - 14.45 - přestávka
14.45 - 16.00 - přednáška (4. část) + diskuze

Lektor

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 1969 působil na tehdy zřízeném Českém úřadě bezpečnosti práce, kde odvětvově spoluzodpovídal za resorty hutnictví a strojírenství a odborně za oblast manipulace s materiálem a skladování. V dalším období se stal garantem za oblast manipulace s materiálem a skladování, tvořící dnes součást

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
20.6.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

řidič manipulačních vozíků, manipulační vozíky školení, školení zaměstnanců, pracovník logistických útvarů školení, mapulační vozík, prevence rizika, provoz manipulačních vozíků na pozemních komunikacích atp.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení