On-line seminář

Systémy managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Ing. Monika Becková

Na semináři budou představeny jednotlivé články normy ČSN EN ISO/IEC 27001, které budou doplněny o souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci. Seminář je určena pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu ve firmě.

Program

 • Aktuální přehled norem souvisejících s bezpečností informací, příklady jejich použití
 • Jednotlivé články ČSN EN ISO/IEC 27001, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci:
  • Co je kontext organizace a jak se specifikuje
  • Příklady návaznosti na požadavky vybraných právních předpisů
  • Příklady identifikace nebezpečí a hodnocení rizik v systému managementu bezpečnosti informací
  • Jak se plánují opatření s návazností na rizika
  • Co je podpora systému managementu bezpečnosti informací a jak funguje
  • Provoz z hlediska požadavků normy ISO/IEC 27001
  • Jak a proč hodnotit výkonnost v systému managementu bezpečnosti informací, příklady ukazatelů a kritérií
  • Příloha A normy a cíle opatření, návaznost na kapitoly ISO/IEC 27001

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.11.2021

9:00 - 11:00

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.