Seminář

Systémy managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

Ing. Monika Becková

Seminář se zaměří na problematiku energetického auditu, který je povinný pro celou řadu firem, ve smyslu z. č. 406/2000 Sb.

Seminář se zaměří na problematiku energetického auditu, který je povinný pro celou řadu firem, ve smyslu z. č. 406/2000 Sb., v platném znění, a problematiku systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012.

Seminář je určen pro:

manažery a odpovědné pracovníky, kteří mají v organizacích na starost oblast hospodaření s energií a obecně správu nemovitostí a infrastruktury související s touto problematikou.

Cíl semináře:

komentář k požadavkům § 9 uvedeného zákona a v této souvislosti také podrobný komentář k implementaci systému managementu dle normy ISO 50001 a dopady této normy do praxe.

Obsah semináře:

 • Úvod.
 • Energetický audit dle § 9 zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn.
 • Energetický audit ve smyslu zákona vs. audit systému managementu hospodaření s energií ve smyslu ISO 14001 a ISO 50001, výhody a nevýhody.
 • Systémy managementu hospodaření energií – EnMS - jednotlivé články ČSN EN ISO 50001:2012 s komentářem k požadavkům:
  • Všeobecné požadavky;
  • Odpovědnost managementu;
  • Energetická politika;
  • Energetické plánování;
  • Zavádění a provoz;
  • Kontrola;
  • Přezkoumání systému managementu.
 • Jak integrovat EnMS do stávajícího systému managementu (např. dle ISO 14001) – příklady.

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.9.2016

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.