On-line seminář

Tachografy a sociální legislativa nově

Bc. Milan Špás

Přehled o podmínkách provozování silniční dopravy. Ujasnění problematiky související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací. Používání a provoz tachografů. Analýza datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Podvody při používání karet řidiče a nedovolené manipulace s tachografem. Balíček mobility a novela zákona o silniční dopravě ve smyslu stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006.

Bude - li to s ohledem na epidemiologickou situaci možné, školení proběhne prezenčně.

On-line seminář je určen pro:

dopravce, odpovědné zástupce, pracovníky dopravních úřadů, lektory akreditovaných školicích středisek pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, profesionální řidiče

Obsah on-line semináře:

  • Balíček Mobility I
  • Změna zákona o silniční dopravě
  • Režim řidiče podle tuzemské i evropské legislativy
  • Vedení záznamů podle nařízení (EU) č. 165/2014 a doporučené „odchylky“ pro některé země
  • Záznamová zařízení od mechanického až po elektronický zabezpečený datový záznam podle nařízení (EU) č. 165/2014, přílohy I; nařízení (EHS) č. 3821/85, přílohy IB; prováděcího nařízení (EU) č. 2016/799, přílohy IC
  • Paměťové karty tachografu a podmínky jejich vydávání
  • Kontroly v silniční dopravě a trestání při nedodržení podmínek
  • Provozování osobní a nákladní silniční dopravy, povinnosti dopravce
  • Budoucí úprava evropské a tuzemské legislativy v silniční dopravě

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Bc. Milan Špás

V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.6.2021

9:00 - 16:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.