Seminář

Tachografy a sociální legislativa

Bc. Milan Špás

Na semináři získáte přehled o podmínkách provozování silniční dopravy, ujasníte si problematiku související s pracovním režimem řidiče, možnými způsoby vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku a řešením krizových situací, použitím a provozem tachografů. Velká část semináře bude věnována analýze datových záznamů činnosti řidiče s praktickými ukázkami závažných i méně závažných porušení z pohledu kontrolních složek v ČR, ale i v ostatních členských zemích EU. Nebude chybět ani čím dál častěji diskutované téma podvodů při používání karet řidiče a nedovolených manipulací s tachografem. Během programu zazní i otázky ohledně tzv. "Balíčku mobily", jehož schválení se již dlouhou dobu očekává, nebo novinek, které má přinést novela zákona č. 111/1994 Sb. ve stanovení režimu výjimek z nařízení (ES) č. 561/2006, čl. 13.

Seminář je určen pro:

dopravce, odpovědné zástupce, pracovníky dopravních úřadů, lektory akreditovaných školicích středisek pro zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, profesionální řidiče

Obsah semináře:

  • Režim řidiče podle tuzemské i evropské legislativy
  • Vedení záznamů podle nařízení (EU) č. 165/2014 a doporučené „odchylky“ pro některé země
  • Záznamová zařízení od mechanického až po elektronický zabezpečený datový záznam podle nařízení (EU) č. 165/2014, přílohy I; nařízení (EHS) č. 3821/85, přílohy IB; prováděcího nařízení (EU) č. 2016/799, přílohy IC
  • Paměťové karty tachografu a podmínky jejich vydávání
  • Kontroly v silniční dopravě a trestání při nedodržení podmínek
  • Provozování osobní a nákladní silniční dopravy, povinnosti dopravce
  • Budoucí úprava evropské a tuzemské legislativy v silniční dopravě

            Lektor

            Bc. Milan Špás

            V minulosti lektor výuky a výcviku zkušebních komisařů řidičů. Od roku 2006 pracoval v mobilní expertní jednotce (MEJ) státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu při provádění kontrol v silniční dopravě. Nyní zajišťuje odborné vzdělávání a metodickou přípravu pracovníků MEJ v oblasti kontroly režimu řidičů, záznamových…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            7.11.2019

            9:00 - 16:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto školení se seznámíte z pojmy jako:

            tachograf, tachograf školení, silniční kontrola školení, ridič z povolání školení, nákladní a osobní doprava v ČR a zahraničí, pravidla nákladní dopravy školení, sociální legislativa, atd.