On-line seminář

Tajemství pracovní motivace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem semináře je seznámit se zásadami správné a účinné motivace zaměstnanců, jejími nástroji a metodami, i nejčastějšími chybami, kterých se organizace i vedoucí při motivaci zaměstnanců dopouštějí.

E-learning je určen:

Trénink je určen vedoucím zaměstnancům na všech manažerských úrovních  i personálním manažerům zabývajícím se školením a tréninky řídících a motivačních schopností vedoucích. 

Cílem on-line semináře:

Cílem semináře je seznámit se zásadami správné a účinné motivace zaměstnanců, jejími nástroji a metodami, i nejčastějšími chybami, kterých se organizace i vedoucí při motivaci zaměstnanců dopouštějí.

Obsah on-line semináře:

 • Východiska pracovní motivace: lidé jednají podle toho, jak jsou motivováni  
 • Cíle pracovní motivace: stabilita a výkonnost zaměstnanců
 • Čím motivovat: motivace vnitřní a vnější
 • Odměňovat nebo trestat: význam pozitivní a negativní motivace
 • Finanční motivace: základní mzda versus odměny
 • K čemu slouží benefity?
 • Proč a jak funguje nefinanční motivace
 • Nejčastější motivační přešlapy vedoucích atd.      

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.8.2016

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.