On-line seminář

Technické silniční kontroly

– trend v posilování bezpečnosti silničního provozu

Mgr. Karel Kovář

V oblasti dopravy jsou vydávána Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie směřující k posilování bezpečnosti silniční nákladní dopravy, které jsou průběžně zapracovávány do zákonů jednotlivých členských států. Cílem je sjednocování legislativy v jednotlivých oblastech, včetně oblasti technických silničních kontrol, které jsou upraveny ve Směrnici 2014/47/EU o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii. V souvislosti s touto směrnicí byl novelizován zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Technické silniční kontroly nemají v žádném případě suplovat pravidelné technické prohlídky, ale jejich cílem je průběžná kontrola technického stavu v období mezi pravidelnými technickými prohlídkami. V ČR je prováděním technických silničních kontrol pověřena Policie ČR a provádějí se podle vyhlášky č. 82/2012 Sb. o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích, která byla novelizována vyhláškou č 207/2018 Sb. Tato vyhláška obsahuje kontrolní úkony související s technickými silničními kontrolami, včetně úkonů týkajících se upevněním a zajištěním nákladu. Podrobněji k technickým silničním kontrolám, jejich významu a dalším změnám přicházejícím s novelizacemi zákonů se můžete seznámit  v rámci tohot online semináře.

On-line seminář je určen pro:

majitele dopravních firem, vedoucí provozu autodopravy a řidiče – profesionály.

Účastníci se seznámí s praktickými poznatky ze silničních kontrol. Dozví se, jaké jsou časté nedostatky a jak jim předcházet.   

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Karel Kovář

se v oblasti dopravy pohybuje více než 30 let a od roku 2005 se věnuje i lektorské činnosti. Zaměřuje se na legislativu v oblasti dopravy i na provádění výuky všech typů řidičských oprávnění. 

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.4.2021

10:00 - 12:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.