On-line seminář

Transformace účetního VH na daňový

RNDr. Ivan Brychta

Ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.

E-learning je určen

odborníkům zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe. 

Cílem on-line semináře je

ucelený rozbor postupu transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ v návaznosti na úpravu § 23 zákona o daních z příjmů.

Obsah on-line semináře:

 • rozbor případů, kdy je nutné zvýšit základ daně,
 • snížení základu daně (povinné nebo dle rozhodnutí poplatníka),
 • položky, které se do základu daně nezahrnou,
 • vysvětlení vzájemných vazeb a příklady postupu,
 • vazba na řádky daňového přiznání právnických osob.

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  10.7.2018

  14:00 - 15:30

  Praha

  Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.