On-line konference

Trendy v on-line prodeji v roce 2022

Vyvarujte se pokut při provozování e-shopu

Všichni účastníci získají přístup na portál Správný-eshop.cz na 3 měsíce zdarma

Mgr. et Mgr. Radana Burešová, JUDr. Roman Cholasta, RNDr. Ivan Brychta

Jste provozovatel e-shopu nebo uvažujete o jeho založení, ale tápete v legislativních nařízeních a změnách, které začaly v této oblasti v nedávné době platit nebo brzy v platnost vstoupí? Přihlaste se na naši online konferenci a během jednoho dne se dozvíte, jak e-shop provozovat a jaké změny vás čekají. Jako bonus obdržíte přístup na portál Správný-eshop.cz (www.spravny-eshop.cz) na 3 měsíce zdarma.

Program

Zahájení konference

1. Základní právní úprava podnikání a specifika internetového podnikání, zákon o ochraně spotřebitele - JUDr. Roman Cholasta

 • Jaké formy podnikání jsou nejčastější pro provoz e-shopu a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
 • Co je z pohledu zákona jinak v případě podnikání online?
 • Na jaké registrace myslet mimo ty povinné? Ochrana značky, kolize s označeními jiných osob.
 • Práva duševního vlastnictví a nekalá soutěž na internetu - na co vše si dát pozor.
 • Zákon o ochraně spotřebitele - stěžejní oblasti úpravy a kde se při podnikání projevují? 
 • Důsledky porušení zákona o ochraně spotřebitele. 

2. Obchodní podmínky, reklamace a spory - JUDr. Roman Cholasta

 • nejdůležitější aspekty obchodních podmínek jakožto dokumentu, který obsahuje většinu náležitostí zákaznických smluv
 • co musí obchodní podmínky obsahovat, jak by měl takový dokument vypadat a jak s takovým dokumentem nakládat vůči zákazníkům a při jeho změnách
 • reklamace, jejich zachycení v dokumentaci a zákonné požadavky na podnikatele
 • spory se zákazníky v kontextu povinnosti účastnit se mimosoudního řešení sporů
 • praktické tipy a ukázky    

3. GDPR, cookies a souhlasy pro e-shopy, zasílání obchodních sdělení, směrnice EU na ochranu spotřebitele - Mgr. et Mgr. Radana Burešová

 • problematické aspekty uplatňování GDPR – nedostatečné informace, nadužívání souhlasu se zpracováním osobních údajů a jeho formulace, neuzavírání smluv o zpracování osobních údajů; „neviditelné“ povinnosti vyplývající z GDPR
 • zasílání obchodních sdělení
 • novela právní úpravy cookies
 • nová pravidla na ochranu spotřebitele – konec falešných slev a falešných recenzí, transparentní kritéria pro řazení zboží při vyhledávání, personalizace cen

4. E-shopy a on-line obchodování - daňová a účetní specifika - RNDr. Ivan Brychta

Obsahem příspěvku bude ucelený rozbor daňových a účetních specifik v případě podmínek provozování e-shopů a on-line obchodování z pohledu daní a účetnictví. Zdůrazněny budou rovněž novinky v oblasti DPH a prodeje na dálku od 1.7.2021.

Výběr z obsahu:

 • e-shop a náklady na jeho zřízení (vč. související problematiky nehmotného majetku a jeho odpisování)
 • vystavování faktur / daňových dokladů (se zdůrazněním pohledu zákona o DPH na přijaté platby před uskutečněním plnění a na určení dne uskutečnění zdanitelného plnění apod.)
 • prodej na dálku a jeho specifika v případě plnění mezi subjekty z členských států EU od 1.7.2021
 • problematika prodeje na dobírku a další.

5. Diskuze

Změna obsahu vyhrazena

On-line konfernce a semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line konference či seminář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line konference a semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním akce na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

je advokátka zabývající se zejména právem obchodních korporací a ochranou osobnosti a osobních údajů. Kromě toho se věnuje překládání právních textů z německého jazyka.

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Roman Cholasta

je advokátem, který se specializuje se na oblast práva informačních technologií, elektronických komunikací, duševního vlastnictví a obecné smluvní právo. V oblasti práva informačních technologií se zaměřuje zejména na problematiku implementace IT systémů, kybernetické bezpečnosti, licenčních smluv a ochrany osobních údajů. Dále se zaměřuje na…

Více informací a další semináře lektora

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.2.2022

9:00 - 16:00

On-line

3590

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.