Seminář

Trestní odpovědnost právnických osob

Mgr. Tomáš Liškutín

Cílem semináře je „lidskou“ řečí představit účastníkům semináře téma trestní odpovědnosti právnických osob a vybrat doporučení do praxe v oblasti prevence (compliance) a pro případ obhajoby při nařčení ze spáchání trestného činu, který je právnické osobě přičitatelný.

Seminář je určen:

Seminář je určen členům statutárních orgánů právnických osob (Board), zaměstnaným manažerům na vyšší úrovni řízení (B-1 a B-2), jejich odborným poradcům a majitelům z řad společníků nebo akcionářů obchodních korporací, členům kontrolních a personálních (HR) oddělení právnických osob.

Cíl semináře:

Vedení právnických osob včetně jejich kontrolních a personálních oddělení se věnují velmi aktuální problematice trestní odpovědnosti právnických osob, která vznikla v České republice teprve před 5 lety a navíc pro rok 2017 a následující došlo k rozšíření kriminalizace právnických osob, avšak na druhé straně i rozšíření možnosti zproštění se trestní odpovědnosti. 

Cílem semináře je „lidskou“ řečí představit účastníkům semináře téma trestní odpovědnosti právnických osob a vybrat doporučení do praxe v oblasti prevence (compliance) a pro případ obhajoby při nařčení ze spáchání trestného činu, který je právnické osobě přičitatelný.

garance kvality

Obsah semináře:

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

● trestní odpovědnost právnických osob v ČR,

● trestně odpovědná právnická osoba,

● trestné činy, za které právnická osoba odpovídá,

● vznik trestní odpovědnosti právnické osoby,

● tresty a jejich ukládání, a

● novela zákona č. 183/2016 Sb. (účinnost 1.12.2016).

 

PREVENCE TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÉ OSOBY

● vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti,

● řídící a kontrolní činnosti,

● kontrola a revize sjednávání smluvních vztahů a dokumentace, a

● vnitřní předpisy právnické osoby.

 

TO NEJPODSTATNĚJŠÍ Z OBHAJOBY

● vyvarování se chyb ve fázi prověřování a vyšetřování,

● zpochybnění naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu,

● zpochybnění přičitatelnosti trestného činu právnické osobě,

● zvážení a projev účinné lítosti,

● analýza a uvedení polehčující okolnosti,

● posouzení a namítnutí promlčecí doby.

PROSTOR PRO OTÁZKY A DISKUZI

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín

Je advokát, který se specializuje na pracovní právo. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a v současnosti vede devátým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje smlouvy a věnuje se řešení sporů, a to ve formě mimosoudního vyjednávání o smíru i řešení sporů v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.9.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

trestní odpovědnost PO, trestně odpovědná právnická osoba, trestné činy, vznik trestní odpovědnosti právnické osoby, novela zákona č. 183/2016 Sb., vyvinění se PO z trestní odpovědnosti, znaky skutkové podstaty trestného činu, polehčující okolnost, promlčecí dob atd.