On-line seminář

Tvorba a řízení firemní kultury a identity

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Cílem semináře je seznámit se s významem firemní kultury pro výkonnost organizace, s hlavními principy zdravé kultury firmy i se zásadami její tvorby a řízení. Seminář se věnuje i mezinárodním rozdílům firemní kultury a hlavním zásadám interkulturního managementu.

Obsah semináře: 

  • Co je firemní kultura a identita jaký je jejich význam
  • Hlavní faktory, projevy a typy firemních kultur
  • Tvorba a změny firemní kultury
  • Etická kultura organizace
  • Zjišťování a analýza organizační kultury
  • Mezinárodní rozdíly firemní kultury
  • Principy interkulturního managementu

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.12.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.