On-line seminář

Tvorba personální strategie organizace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kurz se zaměřuje na cíle, význam, obsah a strukturu personální strategie organizací. K jeho hlavním tématům patří rozbor personálních cílů a potřeb podniku, využití personální SWOT analýzy, plánování personálních a organizačních opatření a hodnocení jejich účinnosti.

Hlavní body semináře:

 

  • Personální strategie a její význam
  • Struktura personální strategie organizace
  • Analýza personálních cílů a potřeb organizace
  • SWOT analýza v personálním řízení
  • Personální opatření a jejich varianty
  • Hodnocení účinnosti a efektivity personálních opatření
  • Analýza rizikových faktorů personálního řízení

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.11.2019

10:00 - 11:00

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.