Seminář

Typologie osobnosti a její uplatnění v řízení

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Svou výkonností, pracovním nasazením i chováním na pracovišti se lidé často podstatně liší. I když vykonávají podobné úkoly, jejich pracovní tempo, zájem, iniciativa i odpovědnost mohou být odlišné. Lišit se mohou i tím, jak rychle se učí nové postupy, nakolik se brání změnám nebo jak vstřícní jsou k zákazníkům

Seminář je určen:

stávajícím i budoucím manažerům, kteří chtějí zvýšit účinnost svého řídícího jednání nebo zdokonalit řízení lidí ve své organizaci. Je určen  i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Cíl semináře:

Svou výkonností, pracovním nasazením i chováním na pracovišti se lidé často podstatně liší. I když vykonávají podobné úkoly, jejich pracovní tempo, zájem, iniciativa i odpovědnost mohou být odlišné. Lišit se mohou i tím, jak rychle se učí nové postupy, nakolik se brání změnám nebo jak vstřícní jsou k zákazníkům. 

Porozumění osobním rozdílům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti patří k východiskům řízení lidí i managementu lidských zdrojů. Cílem semináře je seznámit s hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat a využívat v praxi.

Obsah semináře:

 • Individuální rozdíly a jejich příčiny
 • Schopnosti a jejich druhy
 • Osobní efektivita
 • Povahové vlastnosti a jejich význam
 • Rozdíly v pracovní motivaci
 • Pracovní postoje
 • Tvořivost
 • Sklony k nežádoucímu jednání
 • Vliv individuálních rozdílů na výkonnost a pracovní chování
 • Jak odlišné osobnostní typy rozpoznat
 • Využití typologie osobností v řízení 

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
14.30 – 14.45 – přestávka
13.00 – 17.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.5.2016

9:00 - 17:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.