Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
On-line seminář

Účast na společnosti s ručením omezeným - on-line seminář

Seminář určen pro:

 • společníky, ředitele, spolumajitele, vedoucí pracovníky, managery společností s ručením omezeným
 • členy valné hromady, představenstva, dozorčí rady
 • právníky obchodních společností

Cíl semináře:

Seminář účastníkům vysvětlí, jakým způsobem se společníci podílí na činnosti a fungování společnosti s ručením omezeným. Dále bude vysvětleno, jak nabýt účast ve společnosti a jak účast zaniká. Účastníci se seznámí i s právy a povinnostmi společníka.

Obsah semináře:

 • právní úprava společnosti
 • kdo může být společníkem a za jakých okolností (řetězení, omezení počtem ...)
 • co znamená účast na společnosti (práva a povinnosti společníka, základní principy)
 • nabytí účasti ve společnosti – základní rozdělení
 • smluvní nabytí – forma a náležitosti, požadavky stanovené zákonem a společenskou smlouvou, rozdíl při jediném společníkovi a více společnících
 • právní nástupnictví (dědění a přechod práv), možnosti jeho vyloučení
 • přistoupení dalšího společníka při zvýšení základního kapitálu
 • účinky nabytí účasti – kdy nastávají vůči společníkovi a kdy vůči společnosti
 • hlavní způsoby zániku účasti ve společnosti (smluvní, smrt/zánik)
 • zastavení obchodního podílu a prodej zástavy
 • dohoda o ukončení účasti, ukončení účasti soudem, vyloučení společníka
 • uvolněný obchodní podíl

Jak on-line seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku e-lerningového kurzu (pokyny pro přihlášení do on-line semináře od nás obdržíte e-mailem) 
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít záznam přístupný po dobu 7 dní

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line vzdělávání nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky e-learningu ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů 

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a

Termíny a přihláška

DatumČasMístoCena 
19.6.201314:00 - 16:00On-line490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.