On-line seminář

Účetní a daňové doklady - fakturace

Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Obsah semináře:      

  • Členění daňových dokladů u DPH a jejich náležitosti
  • Přepočet cizí měny pro potřeby DPH
  • Změny v sazbách DPH účinné od 1. 5. 2020
  • Uplatňování daňových dokladů z časového hlediska
  • Daňové doklady u přenesení daňové povinnosti, opravné, souhrnné a další
  • Účetní doklady
  • Požadavky dalších předpisů na náležitosti dokladů (EET, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele apod.)
  • Archivační lhůty dokladů

Lektor

Tomáš Líbal

Od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.9.2020

9:00 - 13:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.