Seminář

Účetní koktejl

Bonus tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+

Ing. Lenka Königová

Třídenní školení věnované účtování dlouhodobého hmotného majetku, zásob a zúčtovacích vztahů. Účetní koktejl pořádáme v krásném hotelu ve Františkových Lázních. Spojte příjemné s užitečným!

Bonus

pro každého účastníka tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+ | PMP3677

Seminář je určen:

pro zájemce, kteří již znají alespoň základy účtování v oblasti majetku a zúčtovacích vztahů a chtějí si své znalosti zopakovat či prohloubit.

Cíl semináře:

seznámit posluchače se základními postupy účtování v oblastech dlouhodobého hmotného majetku, zásob a zúčtovacích vztahů. V semináři budou nejprve probrány teoretické postupy účtování, které si lze následně vyzkoušet na konkrétních příkladech. Od posluchačů se očekává aktivní a samostatný přístup při řešení a počítání příkladů.

Obsah semináře:

13. 10. 2014 - Účtování dlouhodobého majetku v příkladech

 • charakteristika majetku,
 • způsoby oceňování,
 • způsoby pořízení,
 • daňové i účetní odpisy,
 • technické zhodnocení majetku,
 • opravy a udržování,
 • rezerva na opravy majetku,
 • způsoby vyřazení majetku,
 • finanční leasing.

  14. 10. 2014 - Účtování zásob v příkladech

  • charakteristika zásob,
  • způsoby oceňování,
  • nákup a vlastní výroba,
  • spotřeba a prodej zásob,
  • účtování způsobem A i B,
  • pořízení zásob z EU a ze zahraničí.

   15. 10. 2014 - Zúčtovací vztahy 

   • pohledávky a závazky ke společníkům,
   • účtování daní a dotací,
   • pohledávky z obchodního styku a opravné položky k pohledávkám,
   • provozní zálohy

   Časový harmonogram semináře:

   13. 10. - 14. 10. 2014

   8.30 – 9.00 – prezence účastníků
   9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
   10.30 – 10.45 – přestávka
   10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
   12.00 – 13.00 – oběd
   13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

   15. 10. 2014

   8.30 – 9.00 – prezence účastníků
   9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
   10.30 – 10.45 – přestávka
   10.45 – 13.00 – seminář (2. část + diskuze)
   13.00 – 14.00 – oběd

   Cena v Kč  3denní školení, podklady, konzultace s odborníky občerstvení a oběd po dobu školení tablet ubytování na jednolůžkovém pokoji ubytování na dvoulůžkovém pokoji  
   11990 x x x     Závazná přihláška
   14390 x x x   x Závazná přihláška
   14990 x x x x   Závazná přihláška

   Lektor

   Ing. Lenka Königová

   Studovala na VŠE Praha, člen Komory daňových poradců ČR. Věnuje se lektorské činnosti a daňovému poradenství.

   Více informací a další semináře lektora

   Termíny a místo konání

   13.10. – 15.10.2014

   9:00 - 16:00

   Adresa bude upřesněna

   Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

   11 990,- Kč

   Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.