Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Účetní koktejl ve Františkových Lázních Bonus tablet PRESTIGIO MultiPad 7.0 ULTRA+

Seminář je určen:

pro zájemce, kteří již znají alespoň základy účtování v oblasti majetku a zúčtovacích vztahů a chtějí si své znalosti zopakovat či prohloubit.

Cíl semináře:

seznámit posluchače se základními postupy účtování v oblastech dlouhodobého hmotného majetku, zásob a zúčtovacích vztahů. V semináři budou nejprve probrány teoretické postupy účtování, které si lze následně vyzkoušet na konkrétních příkladech. Od posluchačů se očekává aktivní a samostatný přístup při řešení a počítání příkladů.

Obsah semináře:

13. 10. 2014 - Účtování dlouhodobého majetku v příkladech

 • charakteristika majetku,
 • způsoby oceňování,
 • způsoby pořízení,
 • daňové i účetní odpisy,
 • technické zhodnocení majetku,
 • opravy a udržování,
 • rezerva na opravy majetku,
 • způsoby vyřazení majetku,
 • finanční leasing.

  14. 10. 2014 - Účtování zásob v příkladech

  • charakteristika zásob,
  • způsoby oceňování,
  • nákup a vlastní výroba,
  • spotřeba a prodej zásob,
  • účtování způsobem A i B,
  • pořízení zásob z EU a ze zahraničí.

   15. 10. 2014 - Zúčtovací vztahy 

   • pohledávky a závazky ke společníkům,
   • účtování daní a dotací,
   • pohledávky z obchodního styku a opravné položky k pohledávkám,
   • provozní zálohy

   Časový harmonogram semináře:

   13. 10. - 14. 10. 2014

   8.30 – 9.00 – prezence účastníků
   9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
   10.30 – 10.45 – přestávka
   10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
   12.00 – 13.00 – oběd
   13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

   15. 10. 2014

   8.30 – 9.00 – prezence účastníků
   9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
   10.30 – 10.45 – přestávka
   10.45 – 13.00 – seminář (2. část + diskuze)
   13.00 – 14.00 – oběd

   Cena v Kč  3denní školení, podklady, konzultace s odborníky občerstvení a oběd po dobu školení tablet ubytování na jednolůžkovém pokoji ubytování na dvoulůžkovém pokoji  
   11990 x x x     Závazná přihláška
   14390 x x x   x Závazná přihláška
   14990 x x x x   Závazná přihláška

   Místo konání

   Seminář se uskuteční ve čtyřhvězdičkovém Lázeňském hotelu PYRAMIDA ve Františkových Lázních. Hotel nabízí ideální možnost si individuálně objednat např. maséra na odpolední dobu, pokud by si po semináři chtěl někdo z účastníků dopřát masáž. Masaže si hradí účastník sám. Bazén a sauna jsou k dispozici zdarma.

    

   Lektor

   Ing. Lenka Königová, lektor Daně, účetnictví

   Studovala na VŠE Praha, člen Komory daňových poradců ČR. Věnuje se lektorské činnosti a daňovému poradenství.

   Termíny a přihláška

   DatumČasMěstoMístoCena 
   13.10. – 15.10.20149:00 - 16:00Františkovy Lázněbude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

   Požádat o nový termín

   Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
   Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
   Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


   Doplňující informace

   Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

   Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

   Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
   Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

   Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

   Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

   • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
   • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
   • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
   • semináře Praha 6
   • semináře na míru
   • prezence účastníků kurzu
   • formy firemního vzdělávání
   • bonusy ke vzdělávání
   • školení Praha - Amarilis
   • školení Praha - Amarilis - místnost
   • školení Praha - Clarion
   • školení Praha - Clarion - místnost
   • bonusy ke vzdělávání - aktuality
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - oběd
   • školení Praha - Clarion - občerstvení
   • školení Praha - Clarion - občerstvení
   • školení Praha - Clarion - občerstvení

   .

   Ochrana osobních údajů a jejich používání

   Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

   Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

   1. Data a jejich využití 

   Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

    

    

    

    

   Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

   Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

   2. Zabezpečení dat 

   Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

   Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

    

   3. Práva subjektů

   Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

   V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz