Seminář

Účetnictví pro mírně pokročilé

Bonus dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Ing. Pavel Hanuš

Dvoudenní seminář rozšiřuje základní znalosti a dovednosti účetního pracovníka o méně časté či složitější situace, z nichž mnohé souvisí s roční účetní uzávěrkou.

Bonus

pro každého účastníka dárková poukázka do parfumerie FAnn v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen:

účastníkům se základními znalostmi nebo i praktickými zkušenostmi s běžnou každodenní účetní agendou, které obsah semináře předpokládá. Není vhodný pro naprosté začátečníky.

Cíl semináře:

naučit zájemce z řad podnikatelů fyzických osob evidovat svou podnikatelskou činnost pomocí daňové evidence.

Obsah semináře:

V tomto dvoudenním semináři se budeme věnovat tématům: 

Ve světle aktuální legislativní úpravy problematika časového rozlišení nákladů a výnosů, opravných položek (s důrazem na opravné položky k pohledávkám), zjišťování a účetní zachycení inventarizačních rozdílů a dalších uzávěrkových operací včetně předpisu daně z příjmů apod.

Prostor bude věnován i specifickým operacím souvisejícím s otevřením účetních knih v novém účetním období a účetnímu provedení rozdělení hospodářského výsledku.

Výklad bude maximálně orientován na praktické aplikace a poskytne tak účastníkům i návod pro konkrétní účetní práce.

Časový harmonogram semináře:

1. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka
12.30 – 14.30 – seminář (3. část) + diskuze

2. den:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka
12.30 – 14.30 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Ing. Pavel Hanuš

daňový poradce, vysokoškolský učitel účetnictví a ekonomických předmětů.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.5. – 23.5.2014

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.