On-line seminář

Účetnictví pro začátečníky

Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Webinář je určen:

 • začínajícím účetním,
 • účetním, které si chtějí účetnictví zopakovat,
 • účetním, které mají na starosti účetnictví celé společnosti.

Obsah webináře:  

Webinář probíhá ve dnech 13., 15., 20. a 22. dubna 2021, vždy od 9 do 13 hodin.

1. den

Podvojné účetnictví

 • legislativní úprava, forma, rozsah; účet jako symbolický zápis pro aktiva, pasiva, náklady, výnosy; účet syntetický a analytický, účetní osnova; aktivní, pasivní, nákladový a výnosový účet; deník (předkontace) a hlavní kniha (t-grafy); pravidla pro tvorbu předkontace.

Dlouhodobý majetek

 • členění dlouhodobého majetku; výpočet odpisů; účtování o pořízení, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku; pořízení dlouhodobého majetku formou leasingu nebo spotřebním úvěrem + příklady z praxe.

Test + domácí úkol

2. den

Zásoby

  • členění zásob; účtování materiálu, zboží, vlastní výroby (příjemky, výdejky); skladové karty, spotřeba, prodej + příklady z praxe.

  Finanční majetek

  • účtování pokladny, bankovních výpisů, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobého finančního majetku.

  Závazky a pohledávky

  • účtování závazků, pohledávek; časové rozlišení; kurzové rozdíly + příklady z praxe.

  Test + domácí úkol

  3. den

  Závazky vůči finančnímu úřadu

  • daň z příjmů fyzických a právnických osob; DPH; ostatní daně, silniční daň, osobní automobil v podnikání + příklady z praxe.

  Zaměstnanci

  • průměry; náhrady za nemoc; dovolená; odvody SP a ZP; roční zúčtování srážkové a zálohové daně + příklady z praxe.

  Test + domácí úkol

  4. den

  Hospodářský výsledek

  • pojem základní kapitál; rezervní fond, kapitálové fondy; nerozdělený zisk nebo ztráta z minulých let, hospodářský výsledek za běžné období + příklady z praxe.

  Náklady a výnosy

  • daňové a nedaňové výnosy + příklady z praxe.

  Závěrkové operace

  • závěrka roku; účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a ztráty + příklady z praxe.

  Závěrečný test

  Lektor

  Ing. Ivana Zatloukalová

  Lektorka účetních a daňových kurzů. Absolvovala VŠE - obor ekonomika, management. Pracuje na pozici vedoucí ekonomické kanceláře, provádí činnost účetních poradců, mimo jiné i pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, oddělení hospodářské kriminality PČR Olomouc, Šumperk, Jeseník.

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  13.4. – 22.4.2021

  9:00 - 13:00

  On-line

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.