On-line seminář

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Klíčové pojmy

společenství vlastníků jednotek (SVJ), účetnictví, hospodaření, postupy učtování, financování oprav, pořízení majetku, účetní závěrka, služby spojené s užíváním bytu  

On-line seminář je určen

Pro členy výboru společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o problematiku účetnictví těchto účetních jednotek.

Co Vám on-line seminář přinese

Účastníci školení se seznámí s problematikou účetnictví společenství vlastníků jednotek od samého začátku až po komplikovanější otázky dotací, majetku společenství a dalších.

Obsah on-line semináře

I. část

 • právní postavení společenství vlastníků
 • služby spojené s užíváním jednotek (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
 • náklady na správu domu a pozemku (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
 • hospodářský výsledek společenství vlastníků
 • dlužníci – účetní pohled
 • úvěry

II. část

 • dotace
 • pojistné plnění
 • majetek společenství
 • příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků
 • problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků
 • diskuze

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

27.5.2021

9:00 - 18:00

On-line

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.