Seminář

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Seznamte se s problematikou účetnictví SVJ v jednom dni

Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Obsah semináře

I. část

 • právní postavení společenství vlastníků
 • služby spojené s užíváním jednotek (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
 • náklady na správu domu a pozemku (právní rámec, zdroje krytí, účtování)
 • hospodářský výsledek společenství vlastníků
 • dlužníci – účetní pohled
 • úvěry

II. část

 • dotace
 • pojistné plnění
 • majetek společenství
 • příjmy společenství vlastníků vs. příjmy jednotlivých vlastníků
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků
 • problematika odměňování za práci pro společenství vlastníků
 • diskuze

Klíčové pojmy

společenství vlastníků jednotek (SVJ), účetnictví, hospodaření, postupy učtování, financování oprav, pořízení majetku, účetní závěrka, služby spojené s užíváním bytu  

Seminář je určen pro

členy výboru společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o problematiku účetnictví těchto účetních jednotek.

Co Vám seminář přinese

seznámíte se s problematikou účetnictví společenství vlastníků jednotek od samého začátku až po komplikovanější otázky dotací, majetku společenství a dalších.

Seminář se skládá ze dvou částí, které si můžete objednat též samostatně:

Pro začátečníky v oblasti účetnictví SVJ máme připraveno téma s názvem Účetnictví SVJ pro začátečníky. 

Pro zkušené v oblasti  účetnictví SVJ máme připraveno téma Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky.

Termíny a místo konání

4.11.2021

9:00 - 18:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.