On-line seminář

Účetnictví SVJ pro začátečníky

Ing. Martin Durec

On-line seminář je určen zájemcům o problematiku společenství vlastníků jednotek, zejména pak začínajícím účetním těchto jednotek.

Klíčové pojmy

společenství vlastníků jednotek (SVJ), účetnictví, financování, převody bytů, statutární orgány

On-line seminář je určen

Pro členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o problematiku účetnictví těchto účetních jednotek.

Cíl on-line semináře

Účastníci školení se seznámí se základy účetnictví společenství vlastníků jednotek. Vysvětleno bude účtování, právní postavení společenství vlastníků nejen ve vztahu k nedávným změnám vyvolaným novým občanským zákoníkem. 

Obsah on-line semináře

  • právní postavení společenství vlastníků

  • služby spojené s užíváním jednotek (právní rámec, zdroje krytí, účtování)

  • náklady na správu domu a pozemku (právní rámec, zdroje krytí, účtování)

  • hospodářský výsledek společenství vlastníků

  • dlužníci – účetní pohled

  • úvěry

Účastníci mají možnost zaslat své dotazy ještě před seminářem na e-mailovou adresu info@kursy.cz.

Pro zkušené v oblasti  účetnictví SVJ máme připraveno téma Účetnictví SVJ a BD pro pokročilé - vybrané otázky. 

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Termíny a místo konání

5.11.2020

9:00 - 13:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.