On-line seminář

Ukončení podnikání fyzické/ právnické osoby z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Výběr z obsahu:

  • účetní vymezení problematiky inventarizace majetku a závazků (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti),
  • promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody),
  • prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek,
  • související účtování v příkladech,
  • „Inventarizace“ při vedení daňové evidence u fyzických osob,
  • daňový režim zjištěných inventurních rozdílů (vč. pohledu zákona o DPH),
  • problematika ztratného,
  • související výklad GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.6.2023

14:00 - 15:30

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.