Seminář

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

odpovědnost dopravce, odpovědnost zasílatele

Seminář určen pro:

dopravce, logistiky, zasilatele, řidiče, majitele a ředitele nebo pracovníky dopravních, logistických a zasilatelských firem, odesílatele i příjemce, pojistitele, makléře

Cíl semináře:

prevence vzniku a nežádoucích důsledků vzniklých škodních událostí v mezinárodní silniční nákladní dopravě - seznámení dopravců, zasílatelů a dalších subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě s jejich odpovědností, povinnostmi a možnostmi v souvislosti s přepravovanou zásilkou.  

Obsah semináře:

 • Úmluva CMR - její pojetí a místo v právním řádu ČR.
 • Právní problematika zabezpečování provedení přepravy jiným dopravcem (tzv. „přeprodávání přeprav“).
 • Zákonné povinnosti a možnosti mezinárodního silničního dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě.
 • Zákonné podmínky pro změny dispozic k zacházení se zásilkou udělovaných dopravci event. přímo jeho řidiči v průběhu přepravy.
 • Zákonné podmínky pro možnost zproštění se odpovědnosti mezinárodního dopravce při poškození jím přepravované zásilky.
 • Problematika vztahu a souvislostí odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce a tlaku na ceny přepravních výkonů (problematiky čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR).
 • Problematika (sporných) aplikací ustanovení kapitoly VI. Úmluvy CMR o přepravě prováděné postupně několika dopravci.
 • Základní informace a příklady k problematice hrubé nedbalosti mezinárodního silničního dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR. 
 • Klíčové zásady pro reklamační postupy dopravců a zasílatelů v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
 • Formy uzavření a náležitosti přepravní smlouvy a uplatnitelnost jejích ujednání v případech sporů mezi účastníky.
 • Co by dopravce měl vědět a sledovat při čtení návrhu pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce (k problematikám pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce).
 • Test k ověření znalostí klíčových ustanovení Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy.

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

předseda České společnosti pro dopravní právo; do r. 1991 vedoucí právního oddělení ČESMADU a člen právní komise IRU (Mezinárodní unie silniční dopravy); zakladatel a spolumajitel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o., dlouhodobě (více než 45 let) se specializuje na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní a vnitrostátní

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.