Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

odpovědnost dopravce, odpovědnost zasílatele

Seminář určen pro:

dopravce, logistiky, zasilatele, řidiče, majitele a ředitele nebo pracovníky dopravních, logistických a zasilatelských firem, odesílatele i příjemce, pojistitele, makléře

Cíl semináře:

prevence vzniku nežádoucích důsledků vzniklých škodních událostí v mezinárodní silniční nákladní dopravě - seznámení dopravců, zasílatelů a dalších subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě s jejich odpovědností, povinnostmi a možnostmi v souvislosti s přepravovanou zásilkou.  

Obsah semináře:

 • Úmluva CMR - její pojetí a místo v právním řádu ČR.
 • Právní problematika zabezpečování provedení přepravy jiným dopravcem (tzv. „přeprodávání přeprav“).
 • Zákonné povinnosti a možnosti mezinárodního silničního dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě.
 • Zákonné podmínky pro změny dispozic k zacházení se zásilkou udělovaných dopravci event. přímo jeho řidiči v průběhu přepravy.
 • Zákonné podmínky pro možnost zproštění se odpovědnosti mezinárodního dopravce při poškození jím přepravované zásilky.
 • Problematika vztahu a souvislostí odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce a tlaku na ceny přepravních výkonů (problematiky čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR).
 • Problematika (sporných) aplikací ustanovení kapitoly VI. Úmluvy CMR o přepravě prováděné postupně několika dopravci.
 • Základní informace a příklady k problematice hrubé nedbalosti mezinárodního silničního dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR. 
 • Klíčové zásady pro reklamační postupy dopravců a zasílatelů v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
 • Formy uzavření a náležitosti přepravní smlouvy a uplatnitelnost jejích ujednání v případech sporů mezi účastníky.
 • Co by dopravce měl vědět a sledovat při čtení návrhu pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce (k problematikám pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce).
 • Test k ověření znalostí klíčových ustanovení Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy.

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 14.30 – seminář (3. část)
14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením
14.45 - 16.00 - seminář (4. část)+ diskuze

Lektor

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
22.11.20189:00 - 16:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení