Seminář

Úmluva CMR a aktuální právní problematiky v mezinárodní silniční přepravě zásilek

Mgr. Tomáš Roubal

Seminář seznámí posluchače s povinnostmi, odpovědností a se základními ustanoveními Úmluvy CMR v mezinárodní silniční nákladní dopravě.

odpovědnost dopravce, odpovědnost zasílatele

Seminář určen pro:

dopravce, logistiky, zasilatele, řidiče, majitele a ředitele nebo pracovníky dopravních, logistických a zasilatelských firem, odesílatele i příjemce, pojistitele, makléře

Cíl semináře:

prevence vzniku nežádoucích důsledků vzniklých škodních událostí v mezinárodní silniční nákladní dopravě - seznámení dopravců, zasílatelů a dalších subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě s jejich odpovědností, povinnostmi a možnostmi v souvislosti s přepravovanou zásilkou.  

Obsah semináře:

 • Úmluva CMR - její pojetí a místo v právním řádu ČR.
 • Právní problematika zabezpečování provedení přepravy jiným dopravcem (tzv. „přeprodávání přeprav“).
 • Zákonné povinnosti a možnosti mezinárodního silničního dopravce resp. jeho řidiče při převzetí zásilky k přepravě.
 • Zákonné podmínky pro změny dispozic k zacházení se zásilkou udělovaných dopravci event. přímo jeho řidiči v průběhu přepravy.
 • Zákonné podmínky pro možnost zproštění se odpovědnosti mezinárodního dopravce při poškození jím přepravované zásilky.
 • Problematika vztahu a souvislostí odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce a tlaku na ceny přepravních výkonů (problematiky čl. 24 a čl. 26 Úmluvy CMR).
 • Problematika (sporných) aplikací ustanovení kapitoly VI. Úmluvy CMR o přepravě prováděné postupně několika dopravci.
 • Základní informace a příklady k problematice hrubé nedbalosti mezinárodního silničního dopravce ve smyslu čl. 29 Úmluvy CMR. 
 • Klíčové zásady pro reklamační postupy dopravců a zasílatelů v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
 • Formy uzavření a náležitosti přepravní smlouvy a uplatnitelnost jejích ujednání v případech sporů mezi účastníky.
 • Co by dopravce měl vědět a sledovat při čtení návrhu pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce (k problematikám pojištění odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce).
 • Test k ověření znalostí klíčových ustanovení Úmluvy CMR a podmínek a náležitostí přepravní smlouvy.

Časový harmonogram:

  8.30 –   9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 14.30 – seminář (3. část)
14.30 - 14.45 - přestávka s občerstvením
14.45 - 16.00 - seminář (4. část)+ diskuze

Lektor

Mgr. Tomáš Roubal

jednatel společnosti REGULA – JUDr. Václav Roubal, spol. s.r.o.; specializuje se na otázky odpovědnosti subjektů činných v mezinárodní silniční nákladní dopravě dle Úmluvy CMR a na otázky dopadů zákona o poštovních službách na subjekty činné v oboru vnitrostátních přepravních služeb.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.11.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.