Seminář

Úprava pracovnělékařských služeb po novele z roku 2017

MUDr. Anežka Sixtová

Na semináři se seznámíte se současnou legislativní úpravou, změnami a rozdíly oproti dosavadní praxi v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách účinnou od listopadu 2017 a její prováděcí vyhláškou, účinnou od 15. prosince loňského roku.

Seminář je určen pro

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
 • techniky BOZP a manažery BOZP,
 • personalisty
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb.
 • všechny ostatní, kterých se bezpečnost ochrana zdraví profesně dotýkají a přejí si mít přehled o aktuální úpravě PLS

Co Vám seminář přinese

cílem semináře je seznámit posluchače se současnou legislativní úpravou, změnami a rozdíly oproti dosavadní praxi v souvislosti s  novelou zákona o specifických zdravotních službách účinnou od listopadu 2017 a její prováděcí vyhláškou, účinnou od 15. prosince loňského roku.

Obsah semináře

 • důvody k novele úpravy z roku 2011

 • předpokládaný vliv nové úpravy na praxi, první ohlasy

 • povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů PLS

 • pracovnělékařské prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná) a změny v úpravě v novele zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

 • prohlídky pro nerizikové kategorie práce a praktičtí lékaři zaměstnanců

 • podmínky vydávání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, jeho obsah a posudkový závěr – změny oproti dosavadnímu stavu

 • změny ve vedení dokumentace

 • prostor pro dotazy účastníků

Časový harmonogram semináře

8:30–9:00 Prezence účastníků

9:00–10:30 1. část

10:30–10:45 Přestávka s občerstvením

10:45–12:15 2. část

12:15–12:30 Přestávka s občerstvením

12:30–14:00 3. část + prostor pro dotazy účastníků

Lektor

MUDr. Anežka Sixtová

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1980. Od ukončení studia až do konce roku 2002 pracovala v hygienické službě, kde se věnovala problematice ochrany zdraví při práci. Od roku 2003 do roku 2016 pracovala na Ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví ve funkci…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

6.3.2018

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.