On-line seminář

Uvedení na trh a péče o zákazníka

– Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit (VDA svazek 2018)

Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz Uvedení na trh a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit – 2. přepracované vydání, listopad 2018 (české 2019) je určený organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří implementují analýzy vadných dílů z provozu. Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci se zohledněním shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech.

Program:

Změny v IATF 16949:2016 a VDA 6.3 vyžadují od dodavatelů již v procesu návrhu a vývoje vypracování konceptu záruční analýzy dílů z provozu. Zvláště při náběhu nových vozů a systémů musí probíhat analýza tak rychle a účinně, aby bylo možné včas odstranit slabiny konceptu a výpadky funkce. Proces analýzy vadných dílů z provozu („z pole“) musí být kromě toho integrován do systému managementu dodavatele a musí obsahovat rozhraní k ostatním procesům jako např. bezpečnost produktu (sledování trhu).

Obsah kurzu:

Předmluva

Úvod

1.1 Výchozí situace

1.2 Cíl

2 Proces analýzy vadných dílů

2.1 Koncept procesu analýzy vadných dílů

2.2 Status a strategie zkoušek v analýze vadných dílů

2.3 Posouzení (Standardní zkoušky, Hodnocení a potvrzení výsledků standardních zkoušek, Výběr zátěžových zkoušek, Zátěžové zkoušky, Hodnocení a potvrzení věrohodnosti výsledků zátěžových zkoušek)

3 Proces NTF

3.1 Iniciační kritéria

3.2 Postup

3.3 Sběr a hodnocení dat

3.4 Testování systému

3.5 Sledování procesu

3.6 Software

3.7 Komunikace/dokumentace

3.8 Uzavření/přerušení procesu NTF

4 Proces řešení problémů

4.1 Analýza vadných dílů

4.2 Analýza problému

4.2.1 Popis vady

4.2.2 Zvláštní případy

4.3 Analýza příčin (Root Cause Analysis)

4.4 Nápravná opatření a ověření účinnosti

4.5 Metoda 8D

4.6 Databáze znalostí (Lessons Learned)

5 Plánování procesu analýzy vadných dílů

5.1 Specifikace zkoušek pro posouzení

5.1.1 Popis provedení zkoušky včetně uspořádání zkušebního pracoviště

5.1.2 Charakteristiky zkoušek se stanovenými mezemi

5.1.3 Stanovení a klasifikace standardních a zátěžových zkoušek

5.1.4 Historie změn

5.1.5 Používané měřící a monitorovací zařízení a metody

5.1.6 Označování dílů vrácených z provozu a zacházení s nimi

5.2 Plánování a popis procesu NTF

5.2.1 Dokumentovaný postup

5.2.2 Stanovení iniciačních kritérií

5.3 Dokumentace zkoušek

5.4 Kontrolní, měřící a zkušební zařízení

5.5 Plánování kapacit

5.6 Plánování kvalifikace

5.7 Okamžik předložení, odsouhlasení a schválení

5.8 Změny specifikací zkoušek/kontrolních kroků

6 Ukazatele

6.1 Požadované ukazatele

6.1.1 Průměrná doba posouzení

6.1.2 Podíl dílů O.K. po posouzení

6.1.3 Průměrný čas zpětného odeslání

6.2 Doporučené ukazatele

6.2.1 Podíl potvrzených vad po standardních zkouškách

6.2.2 Podíl vad potvrzených zátěžovými zkouškami

6.2.3 Průměrná doba zaslání

6.2.4 Podíl násilných poškození

6.2.5 Korelace mezi díly obdrženými k posouzení a daty o vadách provozu

7 Proces neustálého zlepšování (KVP)

8 Strategie výběrových kontrol

9 Logistika

9.1 Odpovědnost za přepravu

9.2 Balení

9.3 Zvláštní postupy

10 Rozhraní a výměna informací

10.1 Výměna dat v procesu analýzy vadných dílů

10.1.1 Průvodní data k vrácenému dílu

10.1.2 Data pro zpětná hlášení z procesu analýzy vadných dílů

10.2 Dodatečná data a jejich rozhraní

10.3 Reporting

10.3.1 Zpráva o zkoušení

10.3.2 Zpráva 8D

10.3.3 Zprávy o kvalitě (Vrstevnicový diagram, Pareto diagram, Výpis opatření k vadám s vyhodnocením účinnosti)

10.3.4 NTF-Zpráva

10.4 Kontaktní osoby a odpovědnosti

10.5 Rozhraní k ostatním normám/přepisům

11 Sledování selhání dílů v provozu

12 Standard pro audit

12.1 Úvod

12.2 Pokyny pro aplikaci

12.3 Požadavky na auditory analýzy vadných dílů z provozu

12.4 Hodnocení

12.4.1 Hodnocení jednotlivých otázek

12.4.2 Celkové vyhodnocení výsledku auditu

12.5 Shrnutí výsledků (list výsledků/plán opatření)

12.6 Katalog otázek

12.6.1 Organizační zajištění

12.6.2 Plánování analýzy vadných dílů

12.6.3 Provádění analýzy dat z provozu

12.6.4 Posouzení (standardní a zátěžové zkoušky)

12.6.5 Proces NTF

12.6.6 Analýza problému

12.6.7 Proces řešení problému

12.7 Přehledová matice

Příloha A – Příklad obsahu návodu NTF

Příloha B – Slovník pojmů

Příloha C – Přehled zkratek

Kurz Uvedení na trh a péče o zákazníka – Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit navazuje na kurz Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly a Výroba a dodávání produktu – Robustní výrobní proces a je určen pracovníkům návrhu a vývoje, výroby, oddělení reklamací, kvality a prodeje v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.8.2022

9:00 - 17:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.