Seminář

Uzavírání smluv v IT v návaznosti na nový občanský zákoník

JUDr. Jan Diblík, JUDr. Roman Cholasta

Seminář představí problematiku uzavírání smluv v oblasti informačních technologií ve vztahu k nedávné rekodifikaci občanského práva i z praktického pohledu ve formě upozornění na časté chyby při vytváření těchto smluv.

Cíl semináře:

nedávná rekodifikace se dotkla i smluvních vztahů, zároveň v současné technické době nemůžeme existovat bez různých moderních technologií. Seminář spojuje oba pohledy a představuje téma z právní stránky i z pohledu informačních technologií.

Obsah semináře:

 • základy smluvního práva ve světle nového občanského zákoníku
 • problematika práva informačních technologií
 • počítačový program a podklady k počítačovému programu
 • zdrojový a strojový kód
 • nejčastější chyby při uzavírání smluv v oblasti informačních technologií
 • autorská práva a práva duševního vlastnictví v oblasti práva informačních technologií – jak nastavit licenční politiku vůči zákazníkům
 • licenční smlouva, smlouva o dílo, servisní smlouvy, NDA, outsourcing
 • právní vztahy IT firem a programátorů – jak přistupovat k zaměstnancům a dodavatelům
 • ochrana předmětů duševního vlastnictví v rámci firem, základy informační bezpečnosti
 • rekodifikace soukromého práva (NOZ) a práva duševního vlastnictví 
 • dotazy a diskuze

Časový harmonogram:

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků
  9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
13.00 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

JUDr. Jan Diblík

je senior advokátem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na ochranu práv duševního vlastnictví, oblast internetových technologií, telekomunikací a mediálního práva, vč. aspektů nekalé soutěže, reklamy a rozhlasového a televizního vysílání. Je spoluautorem knihy Mediální právo a právo duševního vlastnictví v České republice…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Roman Cholasta

je advokátem, který se specializuje se na oblast práva informačních technologií, elektronických komunikací, duševního vlastnictví a obecné smluvní právo. V oblasti práva informačních technologií se zaměřuje zejména na problematiku implementace IT systémů, kybernetické bezpečnosti, licenčních smluv a ochrany osobních údajů. Dále se zaměřuje na…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.12.2015

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 890,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.