On-line videozáznam

Valná hromada u s.r.o.

ihned dostupné (pořízeno 18.12.2012)

délka videa: 01:38:02

on-line

490  bez DPH 21 %

Obsah semináře:

 • orgány společnosti obecně
 • co vlastně je valná hromada s.r.o. – funkce, postavení, charakter
 • co ohledně valné hromady musí být ve společenské smlouvě/zakladatelské listině?
 • jaká je působnost valné hromady, kde všude ji najdeme v zákoně
 • existuje u s.r.o. „řádná“ a „mimořádná“ VH?
 • pozor na neplatnost usnesení valné hromady - § 131
 • kdy je třeba při rozhodování valné hromady notářský zápis – pozor na § 141
 • jaký notářský zápis může notář o rozhodování valné hromady sepsat – dva odlišné druhy notářského zápisu
 • svolání valné hromady (lhůty, náležitosti pozvánky)
 • vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady
 • způsobilost valné hromady přijmout rozhodnutí
 • předseda valné hromady
 • hlasování na valné hromadě
 • zákaz výkonu hlasovacích práv
 • kvórum pro hlasování – 1/2, 2/3 – 100% - spol. sml. může upravit
 • zápis ze zasedání valné hromady + notářský zápis
 • dohoda společníků + přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu

Poznámka: Seminář je natočen podle legislativy roku 2013. 

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a akciových společností.

Lektor

Mgr. Barbora Matyášová

vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V průběhu studia začala pracovat v notářské kanceláři, kdë po ukončení studia nastoupila jako notářský koncipient a v současné době, po úspěšném složení notářské zkoušky, pracuje již rok jako notářský kandidát. Hlavní náplní práce je korporátní právo, zejména právo společností s ručením omezeným a…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)