On-line seminář

VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání

Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání – 4. zcela přepracované vydání, srpen 2018 (české únor 2019), se zaměřuje na popis způsobů zacházení s informacemi a dokumentací v rámci životního cyklu produktu. Jedná se o návod na řízení a uchovávání dokumentace v rámci životního cyklu produktu – zvláště jejich případná klasifikace.

Obsah kurzu:

Informace

Předmluva

1 Úvod

2 Účel

3 Pojmy a definice

4 Systematika členění informací

5 Zacházení s informacemi

5.1 Komunikace

5.2 Dokumentace

5.3 Kritéria řízení

5.4 Vznik/vytvoření

5.5 Klasifikace

5.6 Zacházení s dočasnou dokumentací

5.7 Zacházení s kopiemi

5.8 Změna klasifikace

5.9 Konvolut

5.10 Ověření

5.11 Uvolnění

5.12 Zveřejnění

5.13 Předání do oběhu

5.14 Používání

5.15 Opakované ověření a přizpůsobení/revize

5.16 Vyřazení z oběhu

5.17 Uchovávání/archivace

5.18 Vymazání/likvidace

6 Požadavky na uchovávání/archivaci

7 Tvorba systematiky klasifikace

7.1 Komunikace

7.2 Dočasná dokumentace

7.3 Systematika klasifikace

7.4 Příklady klasifikace

8 Pravidla pro přechod

Kurz VDA 1 - Dokumentované informace a jejich uchovávání je určen pracovníkům návrhu a vývoje, výroby, oddělení reklamací, kvality a prodeje v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.7.2021

9:00 - 17:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.