On-line seminář

VDA Uvedení na trh a péče o zákazníka

- Analýza vadných dílů z provozu & standard pro audit

Ing. Jaroslav Schwarz

Seminář je určený organizacím z automobilového průmyslu a jejich dodavatelům, kteří implementují analýzy vadných dílů z provozu. Po prvním vydání svazku VDA Analýza vadných dílů z provozu z roku 2009 a standardu auditu z roku 2011 došlo k zásadnímu přepracování a sloučení obou publikací. Vydání z roku 2018 přináší aktualizaci a optimalizaci se zohledněním shromážděných zkušeností s aplikací tohoto procesu v posledních letech. Změny v IATF 16949:2016 a VDA 6.3 vyžadují od dodavatelů již v procesu návrhu a vývoje vypracování konceptu záruční analýzy dílů z provozu. Zvláště při náběhu nových vozů a systémů musí probíhat analýza tak rychle a účinně, aby bylo možné včas odstranit slabiny konceptu a výpadky funkce. Proces analýzy vadných dílů z provozu („z pole“) musí být kromě toho integrován do systému managementu dodavatele a musí obsahovat rozhraní k ostatním procesům jako např. bezpečnost produktu (sledování trhu).

Komu je on-line seminář určen:

pracovníkům návrhu a vývoje, výroby, oddělení reklamací, kvality a prodeje v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

Obsah on-line semináře:

 • Předmluva
 • Úvod
  • Výchozí situace
  • Cíl
  • Proces analýzy vadných dílů
   • Koncept procesu analýzy vadných dílů
   • Status a strategie zkoušek v analýze vadných dílů
   • Posouzení (Standardní zkoušky, Hodnocení a potvrzení výsledků standardních zkoušek, Výběr zátěžových zkoušek, Zátěžové zkoušky, Hodnocení a potvrzení věrohodnosti výsledků zátěžových zkoušek)
  • Proces NTF
   • Iniciační kritéria
   • Postup
   • Sběr a hodnocení dat
   • Testování systému
   • Sledování procesu
   • Software
   • Komunikace/dokumentace
   • Uzavření/přerušení procesu NTF
  • Proces řešení problémů
   • Analýza vadných dílů
   • Analýza problému
    • Popis vady
    • Zvláštní případy
   • Analýza příčin (Root Cause Analysis)
   • Nápravná opatření a ověření účinnosti
   • Metoda 8D
   • Databáze znalostí (Lessons Learned)
  • Plánování procesu analýzy vadných dílů
   • Specifikace zkoušek pro posouzení
    • Popis provedení zkoušky včetně uspořádání zkušebního pracoviště
    • Charakteristiky zkoušek se stanovenými mezemi
    • Stanovení a klasifikace standardních a zátěžových zkoušek
    • Historie změn
    • Používané měřící a monitorovací zařízení a metody
    • Označování dílů vrácených z provozu a zacházení s nimi
   • Plánování a popis procesu NTF
    • Dokumentovaný postup
    • Stanovení iniciačních kritérií
   • Dokumentace zkoušek
   • Kontrolní, měřící a zkušební zařízení
   • Plánování kapacit
   • Plánování kvalifikace
   • Okamžik předložení, odsouhlasení a schválení
   • Změny specifikací zkoušek/kontrolních kroků
  • Ukazatele
   • Požadované ukazatele
    • Průměrná doba posouzení
    • Podíl dílů O.K. po posouzení
    • Průměrný čas zpětného odeslání
   • Doporučené ukazatele
    • Podíl potvrzených vad po standardních zkouškách
    • Podíl vad potvrzených zátěžovými zkouškami
    • Průměrná doba zaslání
    • Podíl násilných poškození
    • Korelace mezi díly obdrženými k posouzení a daty o vadách provozu
  • Proces neustálého zlepšování (KVP)
  • Strategie výběrových kontrol
  • Logistika
   • Odpovědnost za přepravu
   • Balení
   • Zvláštní postupy
  • Rozhraní a výměna informací
   • Výměna dat v procesu analýzy vadných dílů
    • Průvodní data k vrácenému dílu
    • Data pro zpětná hlášení z procesu analýzy vadných dílů
   • Dodatečná data a jejich rozhraní
   • Reporting
    • Zpráva o zkoušení
    • Zpráva 8D
    • Zprávy o kvalitě (Vrstevnicový diagram, Pareto diagram, Výpis opatření k vadám s vyhodnocením účinnosti)
    • NTF-Zpráva
   • Kontaktní osoby a odpovědnosti
   • Rozhraní k ostatním normám/přepisům
  • Sledování selhání dílů v provozu
  • 12 Standard pro audit
   • Úvod
   • Pokyny pro aplikaci
   • Požadavky na auditory analýzy vadných dílů z provozu
   • Hodnocení
    • Hodnocení jednotlivých otázek
    • Celkové vyhodnocení výsledku auditu
   • Shrnutí výsledků (list výsledků/plán opatření)
   • Katalog otázek
    • Organizační zajištění
    • Plánování analýzy vadných dílů
    • Provádění analýzy dat z provozu
    • Posouzení (standardní a zátěžové zkoušky)
    • Proces NTF
    • Analýza problému
    • Proces řešení problému
   • Přehledová matice
 • Příloha A – Příklad obsahu návodu NTF
 • Příloha B – Slovník pojmů
 • Příloha C – Přehled zkratek

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo You Tube. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

moderátor, mentor a klíčový uživatel FMEA v IQ-RM PRO 6.5 - 0190 (Apis) a IQS (6.5.8.17). Moderátor, mentor a klíčový uživatel Benchmarkingu. Dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami VŠB Ostrava, UTB Zlín a VUT Brno, při výuce technických předmětů (FMEA, Design of Expoeriments, Quality Function Deployment, Benchmarking,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.4.2021

9:00 - 17:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.