On-line seminář

VDA Vznik produktu - zajišťování stupňů zralosti pro nové díly (2009)

Ing. Jaroslav Schwarz

On-line seminář VDA Vznik produktu – zajišťování stupňů zralosti pro nové díly – 2. přepracované vydání (říjen 2009), slouží jako metodika hodnocení zralosti projektu na základě kvantifikovatelných ukazatelů (kritéria měření stupňů zralosti). Představuje doplnění dosavadních metod plánování kvality a dá se integrovat do již zveřejněných základních požadavků (např. VDA svazek díl 1, IATF 16949) nebo metod (např. APQP, PPF; management projektu např. ISO 10006).

Metoda stupňů zralosti je použitelná jak v interních vztazích zákazníci – dodavatelé (v rámci organizace, např. koncernů), tak i v externích vztazích zákazníci – dodavatelé (mezi organizací a zákazníkem příp. organizací a dodavatelem). Významným prvkem je proto řízení spolupráce ve všech stupních dodavatelského řetězce s integrací všech osob zúčastněných na projektu. K tomu jsou definovány významné vztahy zákazníci – dodavatelé v rámci hodnocení milníků v projektech (nové projekty, péče o modely nebo projekty změn u zákazníka), je popsán konkrétní model spolupráce v projektu a tím zaručena včasná integrace všech zúčastněných přesahující jednotlivé útvary. Tento VDA svazek klade důraz na kontinuální znázornění stupně zralosti v rámci průběhu projektu pro nové díly ve spojení s objektivním hodnocením a výrobního procesu v dohodnutých okamžicích v rámci procesu realizace produktu. Seminář je určen pro zaměstnance projektového vedení, managementu firem a oddělení kvality v dodavatelských společnostech uznávajících VDA standardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.).

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

21.12.2021

10:00 - 12:00

On-line

Přihlásit Připomenout

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.