On-line seminář

Vedení personální agendy v praxi 2

Bc. Ilona Bartovská

Tento e-learning je určen pro personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

E-learning je určen pro:

Personalisty, vedoucí pracovníky a všechny, kdo se potřebují orientovat v problematice vedení personální agendy.

Cílem on-line semináře je:

Seznámit účastníky s problematikou vedení personální agendy.

Obsah on-line semináře:

 • Personální spis zaměstnance
  • Osobní údaje: žádost uchazeče o zaměstnání, životopis, osobní dotazník, zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele, doklady o dosaženém vzdělání a doklady o dalším vzdělání či profesní způsobilosti, změny v osobních údajích
  • Informační povinnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru zaměstnance podle § 31 ZP
  • Vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti zaměstnance
  • Smlouvy zakládající pracovněprávní vztah: pracovní smlouva, její změna a dodatky; pracovní náplň/popis pracovního místa, manažerská smlouva, konkurenční doložka, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
  • Další smluvní ujednání: dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování, dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, dohoda o zachování mlčenlivosti, dohoda o používání firemního vozidla k soukromým účelům, dohoda o výkonu práce z domova/mimo pracoviště zaměstnavatele
  • Zařazení zaměstnance do organizační struktury zaměstnavatele, jeho význam
  • Dokumenty týkající se odměňování zaměstnance: mzdový výměr/platový výměr; nárokové a nenárokové složky mzdy (hodnocení osobních schopností zaměstnance, motivační výkonová složka/bonusy a prémie)
  • Vstupní školení: BOZP a PO
  • Doklady o splnění informační povinnosti zaměstnavatele: (prohlášení k dani z příjmů, přihlášení zaměstnance ke zdravotní pojišťovně a okresní zprávě sociálního zabezpečení)
  • Práce a chování zaměstnance
  • Další informace
  • Pracovní doba
  • Pracovní posudek: vydání pracovního posudku, obsah pracovního posudku, nesouhlas zaměstnance s pracovním posudkem
  • Potvrzení o zaměstnání: lhůta, obsahové náležitosti
 • Povinnosti zaměstnavatele ke státním orgánům
  • Úřad práce
  • Finanční úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovny
  • Soudy
 • Ochrana osobních údajů
  • Definiční vymezení
  • Shromažďování informací o zaměstnanci: před vznikem pracovněprávního vztahu, během pracovně právního vztahu, po skončení pracovněprávního vztahu
  • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
  • Ochrana informací
 • Uzavření osobního spisu zaměstnance a jeho archivace
  • Údaje, které lze uchovávat po skončení pracovní poměru
  • Předání písemností zaměstnanci po skončení pracovního poměru
  • Archivační doby pro jednotlivé skupiny dokumentů
 • Přestupky a správní delikty na úseku vedení personální agendy

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci(můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakováníněčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Bc. Ilona Bartovská

je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL praxe 12 let.  6 let pracovala  jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu.  

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.10.2018

10:30 - 12:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.