On-line seminář

Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku byla nedávno přijata rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. On-line seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Komu je on-line seminář určen

všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.     

Obsah on-line semináře

 • Změny ve způsobu založení a vzniku SVJ
  • Důraz bude kladen na novou úpravu založení a vzniku SVJ podle novely občanského zákoníku. Mimo jiné bude osvětlena problematika notářských zápisů při přijímání a změně stanov SVJ.
 • Změny v obsahových náležitostech stanov SVJ – aneb bude zjednodušení znamenat v praxi úlevu?
  • Odstranění dříve podstatných náležitostí stanov SVJ může v praxi přinést spíše komplikace, neboť řada otázek zejména provádění správy společných částí a pravidle jejich užívání může zůstat bez jasného řešení, což může být v praxi zneužíváno.
 • Změny ve způsobu rozhodování shromáždění vlastníků
  • Rozhodování podle velikosti podílu na společných částech a podle hlav (počtu vlastníků jednotek) a jejich kombinace. Hlasování mimo zasedání v písemné formě (per rollam) a hlasování pomocí technických prostředků. Tipy pro úpravu této problematiky ve stanovách SVJ.
 • Příspěvky vlastníků jednotek na správu a změny v jejich nastavení
  • Pozornost bude věnována změnám v obsahu a nastavení příspěvků na správu, které přinesla novela občanského zákoníku. Pojednáno bude o praktických otázkách spojených s novým koncepčním přístupem zákonodárce k těmto platbám.
 • Přechod dluhů při převodu jednotky
  • Vyloženo bude ustanovení § 1186 odst. 2 o.z., které v praxi působí výkladové problémy, a to i s přihlédnutím k provedené novelizaci.
 • Nové informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ
  • Novelizace zpřesnila a rozšířila informační povinnosti vlastníků jednotek vůči SVJ, a to zejména pokud jde o údaje o uživatelích jednotek, záměru přenechat jednotku ke krátkodobému ubytovávání či pokud jde o zamýšlené stavební úpravy jednotek. Téma bude probráno s ohledem na praktická doporučení vzhledem k úpravě stanov SVJ.
 • Možnost SVJ k převzetí dluhu předchozího vlastníka nemovitosti
  • Jaké budou praktické důsledky a čeho se vyvarovat v závislosti na pozici dotčené osoby.
 • Možnost vlastníků jednotek zařadit bod jednání na program zasedání shromáždění vlastníků
  • Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.
 • Nově zavedený institut náhradního shromáždění vlastníků
  • Pojednáno bude o praktickém provedení, zejména pak ve vztahu ke stanovám SVJ.
 • Jaké budou důsledky podstatného rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodnutí orgánu SVJ
  • Novela přinesla podstatné rozšíření soudního přezkumu rozhodnutí orgánů SVJ, což je mimo jiné zcela protichůdné dosavadní soudní judikatuře. Zmíněny budou možné praktické dopady.
 • Důsledky zrušení předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci
  • Zmíněny budou dopady pro převody spoluvlastnických podílů na jednotkách – garážových stáních, kde předkupní právo bylo závažnou komplikací.
 • Novela občanského zákoníku ve vztahu k nájmu bytu a domu
  • Bývá přehlíženo, že novela bytového spoluvlastnictví se dotkla i nájmu za účelem bydlení, a to pokud jde o smluvní pokutu v neprospěch nájemce.

Účastníci on-line semináře obdrží prezentaci tématu v elektronické podobě.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.11.2020

9:00 - 14:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.