Seminář

Velká novela zákona o obchodních korporacích

z pohledu člena statutárního orgánu

JUDr. Pavel Koukal

Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady zákona č. 33/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2021 mění zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V tomto směru bude vodící linkou celého semináře zejména pohled členů statutárního orgánu společnosti (jednatelů, členů představenstva atd.) na tuto tzv. velkou novelu, která co do svého rozsahu i významu změn představuje zdaleka největší novelu ZOK od roku 2014.

Tato velká novela totiž nepřináší pouze dílčí terminologické anebo technické úpravy ZOK, ale v řadě otázek znamená i zásadní změnu právní úpravy obchodních společností, a to jak v obecné části, tak i v úpravě jejich jednotlivých právních forem, zejména u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Změny, které novelizovaná úprava přináší, se přitom v obecné části týkají i tak klíčových otázek, jako je právní úprava podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích anebo zálohy na podíl na zisku a s tím spojených omezení. Ve vztahu k novelizované právní úpravě společnosti s ručením omezeným budou účastníci upozorněni zejména na změny týkající se výše základního kapitálu, působnosti valné hromady a rozhodování „per rollam“ anebo zániku účasti ve společnosti, zatímco ohledně změn v právní úpravě akciové společnosti půjde především o úpravu stanov, valné hromady, zákazu konkurence a změn u monistického modelu a.s.

Zvláštní pozornost přitom bude na semináři věnována otázkám spojeným s novelizovanou právní úpravou postavení a odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodních společnosti, která tuto odpovědnost velmi výrazně posiluje, a to zejména pro případ úpadku společnosti.     

Seminář je určen pro:

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních společností a pracovníky právních a finančních úseků.

Co Vám seminář přinese:

  • Úvodní poznámky a celkový přehled hlavních změn tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (ZOK).
  • Hlavní změny v obecné části ZOK – zejména v právní úpravě podílu na zisku a zálohy na podíl na zisku.
  • Změny v právní úpravě postavení a odpovědnosti členů statutárního orgánu obchodních společností.
  • Hlavní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným.
  • Hlavní změny v právní úpravě akciové společnosti.
  • K povinnosti přizpůsobit znění společenské smlouvy anebo stanov novelizovanému ZOK.
  • Další související změny v jiných zákonech (notářský řád, občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob aj.).

Lektor

JUDr. Pavel Koukal

Advokát/ Associate Partner

je advokátem kanceláře Rödl & Partner, ve které působí jako vedoucí právního týmu a odborné skupiny pro Compliance a korporátní odpovědnost. Dlouhodobě se specializuje na oblast soutěžního, správního a korporátního práva a souvisejících otázek řízení a správy obchodních korporací (Corporate Governance), vnitřních…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.11.2020

9:00 - 13:30

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.