On-line seminář

Velká novela zákoníku práce 2020/2021

Změny od 30.7. a 1.1.2021

Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s významnou novelou zákoníku práce, která je účinná od července roku 2020 a v části pak od ledna 2021. Svým rozsahem se jedná o nejvýznamnější novelizaci zákoníku práce od roku 2012. Jelikož novela přináší změny i v základních oblastech pracovního práva jako je počítání nároku na dovolenou, musí se s ní seznámit každý zaměstnavatel a promítnout jí do svých postupů a používané dokumentace.

Obsah semináře:

  1. Představení novely

 

V úvodu si uděláme krátký exkurz do historie zákoníku práce a představíme si hlavní okruhy změn, které novela přináší.

 

  1. Dovolená a související otázky

 

V této části se budeme věnovat asi nejpodstatnější změně z novely, a to novému systému počítání nároku na dovolenou. Podíváme se, jak se bude tato úprava lišit od současného stavu a co vše je nutné upravit ve vnitřních předpisech a pracovněprávní dokumentaci.

 

  1. Doručování důležitých písemností

 

V této části se podíváme na změny, které novela přináší do oblasti právní úpravy doručování důležitých písemností, tedy zejména těch, kterými se zakládá, mění nebo ukončuje pracovněprávní vztah.

 

  1. Sdílené pracovní místo

 

Představíme si také nový institut pracovního práva, a to sdílené pracovní místo, tedy speciální režim pro dva a více zaměstnanců s kratšími úvazky sdílející "jednu židli". Probereme zejména, jaké jsou limity právní úpravy a na co případně nezapomenout v dohodě se zaměstnanci.

 

  1. Automatický převod zaměstnanců

 

Novela přináší také nové podmínky pro aplikaci automatického přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Projdeme si, jaké podmínky musí být nově naplněny, aby k tomuto automatickému přechodu zaměstnanců došlo, a jaký je posun od současného stavu.

 

  1. Ostatní dílčí změny

 

V závěru se pak podíváme na zbylé menší změny, které novela přináší a které byť svým rozsahem nejsou tak významné jako jiné okruhy výše uvedené, nelze je určitě přejít bez povšimnutí.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.1.2021

9:00 - 12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.