Seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

Seminář je určen pro:

zadavatele a dodavatele veřejných zakázek stavebního charakteru.

Obsah semináře:

  • Prameny právní úpravy veřejných zakázek
  • Definice a pojetí veřejných zakázek na stavební práce
  • Veřejné zakázky na stavební práce
  • Postup při zadání veřejných zakázek na stavební práce
  • Specifika zadávací a projektové dokumentace
  • Příprava zadávací dokumentace, zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
  • Vyhl. č. 169/2016 Sb. stanovující technické podmínky a odpovědnost zadavatele a projektanta za projektovou dokumentaci
  • Kvalifikace u veřejných zakázek na stavební práce a příklady nastavení přiměřenosti podmínek zadání
  • Realizace víceprací (dodatečných stavebních prací) formou změn smluv
  • Přezkum veřejných zakázek na stavební práce

             

            Lektor

            doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

            Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium (Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            10.12.2020

            9:00 - 14:00

            Praha

            Adresa bude upřesněna

            3590

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

            O tématu školení

            Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

            Veřejné zakázky ve stavebnictví, veřejné zakázky, školení, stavebnictví, veřejné zakázky stavebnictví, kurz, veřejné zakázky na stavební práce, právní úprava veřejných zakázek, veřejné zakázky školení, veřejné zakázky kurz, veřejné zakázky seminář, seminář.