Seminář

Vlastnictví bytů a nebytových prostorů, problematika SVJ včetně novely občanského soudního řádu a dalších předpisů

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

S účinností od 1.1.2017 se předpokládá významnější novela občanského zákoníku i k tomuto tématu.

Seminář je určen pro:

developery, realitní kanceláře, členy statutárních orgánů SVJ, správcovské společnosti, vlastníky bytů apod.

Cíl semináře:

aktuální právní úprava vlastnictví bytů stále přináší řadu otázek a není přijímána bezrozporně. Praktická aplikace nových předpisů ukazuje, že výkladových problémů spíše přibývá, což nesvědčí právní jistotě adresátů právní úpravy. Cílem semináře je na některé problémy upozornit a nabídnout jejich praktické řešení.

Obsah semináře:

 • Vztah předchozí a současné právní úpravy. Dvojí vlastnické poměry.

 • Postavení SVJ vzniklých podle předchozí právní úpravy.

 • Vznik vlastnictví bytů po 1.1.2014 (bytové spoluvlastnictví).

 • Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.

 • Povinné platby vlastníků jednotek.

 • Jak zajistit pro SVJ 10% hodnoty jednotky dlužníka?
 • Přechod dluhů při převodu jednotky.

 • Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.

 • Způsoby vzniku SVJ po 1.1.2014.

 • Vnitřní poměry SVJ.

 • Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.

 • Zrušení bytového spoluvlastnictví.

 • Dopady novely občanského soudního řádu a dalších předpisů, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.11.2017

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Vlastnictví bytů, školení nebytové prostory, novela občanského zákoníku, SVJ, problematika SVJ, školení SVJ apod.