Seminář

Vlastnictví bytů a nebytových prostorů, problematika SVJ včetně novely občanského soudního řádu a dalších předpisů

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

S účinností od 1.1.2017 se předpokládá významnější novela občanského zákoníku i k tomuto tématu.

Seminář je určen pro:

developery, realitní kanceláře, členy statutárních orgánů SVJ, správcovské společnosti, vlastníky bytů apod.

Cíl semináře:

aktuální právní úprava vlastnictví bytů stále přináší řadu otázek a není přijímána bezrozporně. Praktická aplikace nových předpisů ukazuje, že výkladových problémů spíše přibývá, což nesvědčí právní jistotě adresátů právní úpravy. Cílem semináře je na některé problémy upozornit a nabídnout jejich praktické řešení.

Obsah semináře:

 • Vztah předchozí a současné právní úpravy. Dvojí vlastnické poměry.

 • Postavení SVJ vzniklých podle předchozí právní úpravy.

 • Vznik vlastnictví bytů po 1.1.2014 (bytové spoluvlastnictví).

 • Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.

 • Povinné platby vlastníků jednotek.

 • Jak zajistit pro SVJ 10% hodnoty jednotky dlužníka?
 • Přechod dluhů při převodu jednotky.

 • Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.

 • Způsoby vzniku SVJ po 1.1.2014.

 • Vnitřní poměry SVJ.

 • Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.

 • Zrušení bytového spoluvlastnictví.

 • Dopady novely občanského soudního řádu a dalších předpisů, aktuální judikatura a legislativní návrhy k tématu.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem.  Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.11.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Vlastnictví bytů, školení nebytové prostory, novela občanského zákoníku, SVJ, problematika SVJ, školení SVJ apod.