Seminář

Vlastnictví bytů a SVJ - aktuálně a v souvislostech

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než pětiletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené s právním postavením SVJ.

Seminář je určen pro:

všechny, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Dále pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je vyhodnotit zkušenosti praxe s více než pětiletou účinností nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Na vybraných praktických problémech bude poukázáno na dosud existující interpretační nejasnosti. Zdůrazněna bude stálá dvojkolejnost právní úpravy ve vztahu ke starým a novým jednotkám a bez povšimnutí nezůstanou ani otázky spojené s právním postavením SVJ. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů. Podle stavu legislativních prací na připravované velké novele občanského zákoníku v oblasti úpravy vlastnictví bytů, budou účastníci seznámeni s navrhovanými změnami.

Obsah semináře:

 • Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající.
 • Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví).      
 • Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.
 • Povinné platby vlastníků jednotek.
 • Přechod dluhů při převodu jednotky.
 • Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.
 • Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku.
 • Vnitřní poměry SVJ.
 • Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka.
 • Zrušení bytového spoluvlastnictví.
 • Aktuální judikatura a připravovaná novela obč. zákoníku k bytovému spoluvlastnictví.

           Časový harmonogram semináře:

             8.30 –  9.00 – prezence účastníků

             9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

           10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

           10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

           12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

           12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           JUDr. Adam Zítek Ph.D.

           absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

           Více informací a další semináře lektora

           Termíny a místo konání

           8.11.2019

           9:00 - 14:00

           Praha

           Adresa bude upřesněna

           3590

           Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

           O tématu školení

           Na semináři se setkáte s pojmy jako:

           Vlastnictví bytů, SVJ, společenství vlastníků jednotek, bytové spoluvlastnictví, vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku, spoluvlastnické podíly, povinné platby vlastníků jednotek, způsoby vzniku SVJ, vnitřní poměry SVJ, změna prohlášení vlastníka, zrušení bytového spoluvlastnictví, atd...